Uppsala Linné Rotaryklubb träffas för frukost och inspirerande föredrag med talare från vitt skilda verksamheter i samhället. Måndagar klockan 07:30–08:30 nu fysiskt på Borgen.
(Se under rubrik "Välkommen till våra möten")
 
 Som medlem i Rotary delar du gemenskap med 1,2 miljoner vänner, ledare och problemlösare. Människor som arbetar för en hållbar värld och vill göra skillnad både i näromgivningen och globalt.
 
 Vi har ett stort engagemang för olika former av mentorskap.  Sedan Uppsala Universitet blev ett Rotary Peace Center 2011, har klubbens medlemmar varit värdfamiljer för Peace Fellows från olika håll i världen. Det har berikat och givit oss kontakter för livet. Exempel: Australien, Sri Lanka, Ghana, USA, Indien, Afghanistan. Länk Uppsala Rotary Peace Center
 
 Medlemmar med stora nätverk och bred erfarenhet av ledarskap från olika sektorer har bidragit till att flera av oss verkar som yrkesmentorer, både för yngre personer i början av sin karriär (RYLA) och för nyanlända akademiker.
 
 I Rotary Uppsala Linné tror vi på mångfald och det var länge sedan vi nådde målet om hälften kvinnor, hälften män. Vi strävar att tillsammans kunna skapa en varm gemenskap, kreativitet och vilja att utifrån våra olika erfarenheter bidra till samhället både lokalt och globalt. Till våra traditioner hör skördefesten i augusti som i år ställdes in pga pandemin. Julfrukosten på slottet kommer  att äga rum som vanligt 20 december.
 
 Vi följer Carl von Linnés devis: ”Gör gott och var glad”! Varmt välkommen till vår klubb och måndagsfrukost!
Senaste nyheterna
 
Vi i klubben som möttes i Missionskyrkan fick höra och uppleva en strålande konsert. Att hålla någon framför någon annan av artisterna är fel men jag föll för Åsa Lansfors tolkning av Bob Haymes "Thats All" som blev Till dig. Texten och musiken följde mig hem den  kvällen. Tack alla som fixade denna konsert.
Tyskland är världens fjärde största ekonomi och EUs största medlemsland med 82 miljoner invånare. För Sverige är det ett viktigt land också för att det är vår viktigaste handelspartner, när det gäller ex­porten på en med Norge delad förstaplats.
Trots detta överöses vi inte direkt med nyheter från vårt södra grannland. Inför valet till förbundsda­gen (Bundestag) den 26 september har våra media dock bättrat sig. Förhoppningsvis håller intresset i sig fram till att den nya regeringen bildats, vilket lär ta tid.
Vår tidigare president Annette Bergkvist också utbildad guide håller upprop av några av 21 deltagare, varav 7 gäster, som samlades utanför Gustavianum. Under en varm höstsol fick vi sedan vandra runt i kvarteren runt Domkyrkan. Allt medan Anette höll ett spännande föredrag om Vasakungarnas historiska anknytning till Uppsala. Tre av deltagarna var inte svenskspråkiga men tack vare Helena Bergkvists insats som simultantolk fick även de höra om t ex den fantastiska kröningsfesten för Erik XIV.
Kvällen avslutades med mat och dryck på Borgens uteservering.  God mat, trevligt sällskap, och en medelhavsljum septemberkväll blev en fin upptakt inför hösten
Assisterande guvernören och End Polio Now-samordnaren för Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar, Sten Hellström, gästade oss och berättade om de pågående poliovaccinationerna i världen och vår välgörenhetskonsert onsdag 20 oktober i Missionskyrkan kl 19.00. På ett föredömligt sätt beskrev Sten att trots att det endast är i Afghanistan och Pakistan som barn drabbats av polio de senaste tre åren, så måste alla barn i hela världen fortsätta att vaccineras, för så länge viruset finns kan det spridas, större utbrott uppstå, leda till förlamning och i värsta fall döden för de barn som drabbas. För denna sjukdom finns ingen bot!
Vi fick glädjen att möta vår Rotary Peacestudent, Malika Rakhmankulova, som gästade klubben och berättade om sig själv, vad som lett henne till Uppsala och inriktningen på sina mastersstudier i Freds- och konfliktforskning.
Charlotte talade om hur näringslivet utvecklades innan covid, hur covid har påverkat näringslivet och något om hur framtiden kan gestalta sig för näringslivet i Uppsala. 
En osäker faktor är naturligtvis att covidepidemin inte är över.
Presidentskifte även detta år utomhus vid Bewe Backar i Fåhlhagen.
Ett 16 tal medlemmar njöt av en härlig avslutning på Rotaryåret.
På bilden syns inkommande president Anders Engström buga djupt
tyngd av kedjan inför avgående president Annette Bergkvist.
 
Uppsala Linné fortsätter att utveckla kontakterna med Wokingklubben sydväst om London.
Catharina Blom är ansvarig för vänklubbskontakterna.
Dagens föreläsare var professor Shirin Ahlbäck Öberg vid Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. Hon forskar om styrning och granskning av offentlig verksamhethar och har gjort så över 25 år. Shirin är en av 8 ledamöter i Coronakommissionen (CK) och talade om CK från insidan.
Hur jobbar vi och hur tänker vi?
 
 
CK är mitt uppe i sitt arbete så "smaskiga" detaljer uteblir.
Även utan sådana detaljer var föredraget mycket spännande
Bifogade bilder finns  i bifogade pdf fil
Hur bemästrar man Corona när man driver ett företag med syfte att få människor att mötas? Förra våren var bokningsläget mycket bra för Go Adventure med Äventyrsbanan i Fjällnora, Takvandringar på Uppsala slott och Pelle Svanslös guidade turer och vd Jonathan Tigrar hade anställt ett stort antal säsongsarbetare och kunde nöjd se framtiden an.
Anteckningar förda vid föredrag av Peter Eklund.
Mutomo ligger vid spetsen av den blå pilen i bilden.
Du kan läsa mer om Mutomo i tex Wikipedia. 
Det heter numera Mutomoprojekten ”Sweden – Mutomo Projects   International NGO”.
Ett projekt har alltid ett mål och ett avslut men verksamheten i Mutomo har utvecklats till en serie av projekt.
Peter Eklund är sedan 2 år ordförande och har fått ytterligare 2 års uppdrag.
Sten Kvarfordh sum tillhör Uppsala Carolina RK är grundare och projektledare.
Peter nämner att ordförandskapet är näst intill ett heltidsarbete.
Thomas Persson, docent och universitetslektor i statsvetenskap med inriktning på europapolitik, talade över ämnet EU:s framtid. Persson inleder med att säga att frågan om EU är stor och viktig och berör oss alla, men att den är flyktig och rörlig när det gäller framtiden och väldigt svår att uttala sig om och spekulera i.
Dagens föredragshållare, Monika Oscarsson, är stiftsadjunkt i Uppsala stift och har bl.a. ansvar för själavård och andlig fördjupning. Inledningsvis gav Monika en bakgrund till verksamheten som jourhavande präst. Initiativet togs av prästen Erik Bernspång 1956. Den bakomliggande tanken var att avvärja självmordsimpulser hos självmordsbenägna personer genom telefonsamtal.
Vår gästföreläsare, Sten Widmalm, inleder med att säga att det händer mycket i Indien där demokratin nu är på tydlig tillbakagång.  Och tillägger att för världen som helhet gäller att graden av demokrati nu sjunker för femtonde året i rad enligt Freedom House Index.
Karl Ståhl, Statsepizootolog, SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt), berättade om vad en statsepizootolog gör och gav exempel på nu förekommande alvarliga sjukdomar bland våra djur.
Bilden visar mig och med två av mina grannar i vår lilla trädgård i en liten by i norra Uganda
I dag 30 mars delades Rotarys Guldhjärta 2021 ut till Coop Alsike och dess butikschef Peter Jansson. Rotarys assisterande guvernör Eva Ahlsten överlämnade utmärkelsen på coronasäkert avstånd utanför butiken.
I höstas blev Peter Eklund kontaktad av presidenten i Rotaryklubben i Woking District, sydväst om London. Skulle vi vara intresserad av ”twinning” med dem? Sagt och gjort. Självklart ville vi det, särskilt i dessa brexittider då vi ju på ömse håll vill jobba för fortsatta goda relationer länderna emellan.
Det finns inget regelverk i Rotary för twinning. Vi har börjat med att delta i respektive klubbs ordinarie möten. I det här fallet är det onekligen en fördel med de digitala möten vi tvingats in i pga pandemin. Även engelsmännen kör med zoom. Pga tidsskillnaden har vi bara justerat tidpunkterna en aning. Woking har kvällsmöten och i Linné har vi ju morgonmöten. Ett extra plus för de sk break out sessions på zoom som ökar möjligheterna att lära känna varandra.
Vi hade återigen glädjen att hälsa dagens talare Sverker Gustavsson, professor emeritus, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet välkommen till vår klubb. Han inledde dagens ämne Demokratins kris med att bena ut vad som menas med demokrati och vad som menas med kris innan han gav sig i kast med att teckna såväl den demokratiska krisen i Sverige som på den internationella arenan.
Till demokrati hör vår syn på politik som t ex konservatism, liberalism och socialism, lagar som garanterar ett antal rättigheter, yttrandefrihet och rösträtt samt utrymme för en legitim opposition. Detta som ett minimum. Kris är ett överexploaterat ord, men rent medicinskt är det ett tillstånd som är kritiskt för en patient.  Med demokratins kris menas att det är kritiskt för demokratin världen över.
Dagens talare Lizbeth Engström, universitetslektor, PhD i pedagogik vid Uppsala universitet, talade över ämnet: Handtvättsprojekt på SVA*. Ett projekt som är finansierat av MSB och avslutades någon månad innan corona-pandemin slog till.
Projektets fullständiga namn är Nya kommunikationsmodeller förebygger risker för spridning av zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens i verksamheter där barn och ungdom träffar djur.
Dagens föreläsare var Sarita Dale Stiftarkitekt vid Uppsala stift talade om Kyrkorna som kulturarv.
Alla stift har en tjänst som stiftsarkitekt eller motsvarande tjänst tex stiftsantikvarie eller stiftsingenjör.
Bilden visar Hamra kyrka belägen i Dalarna vilken är Uppsala stifts högst belägna kyrka på 457 meter över havet. Kyrkan hotas av att läggas i malpåse.
Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara statskyrka vilket innebar att de formella banden mellan Svenska kyrkan och staren förändrades.
Ansvaret för de kyrkliga kulturminnena reglerades genom en överenskommelse som slöts mellan parterna i februari 2000.
Beslutfattarens dilemma.
Dagens gästtalare Fredrik Bynander, forskare och centrumchef vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan, gav en mycket intressant och högaktuell föreläsning om krishanteringsfrågor.
Det var bättre förr när vi hade en tydligare statlig styrning och hantering av resurser inom totalförsvaret kan många tycka. Men enligt gästföreläsaren var det nödvändigt med de avregleringar och rationaliseringar som tog sin början under 1980-talet och att låta resurser, särskilt en del monopol gå över i näringslivets ägo. Liknande förändringar har ägt rum i hela västvärlden.

Dagens föreläsare Per Jannersten inledde med att säga att demokratier antingen dör av främmande eller inhemska krafter. De kan dö på samma sätt som en cancersvulst som sprider sig i en kropp. Han gav flera historiska exempel på hur ledare som Mussolini i Italien, Hitler i Tyskland och Hugo Chávez i Venezuela tillåtits få makt trots att det fanns skäl att ifrågasätta deras syfte, mål och maktsträvanden.

Dagens föreläsare: Margareta Raab, organist i Uppsala domkyrka och ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening. Ledare för Uppsala domkyrkas flickkör och gosskör. Margarets mission är att få pojkar och flickor att sjunga.
Dagens föreläsare, Rutger Eriksson, privatpilot i arabländerna, bestämde sig, efter 26 år som pilot i olika chefsställningar på SAS och med erfarenhet av ett flertal flygplans-
typer att skifta livsspår och söka anställning i en annan del av världen.
 
 
2013 tog han enkel biljett till Riad för att träffa sin kontakt-
person på ett hotell.
Precence:
Linneaus members:   17
Guests from SE:         4
Guests from U.K.        8
Guest: Woking District Rotary Club
The club is 40 yrs old and has 40 members Located 24 mi./39 kms. SW of London. Press this link to the homepage.
 
On Mutomo
Lauryn Kithuku, manager at the project in Mutomo held a very nice and well prepared presentation.
SMPI, Sweden Mutomo Project International board in SE & Mutomo. In operation since 2001.
(Sten Kvarfordh, Rotary Doctor bank as a dentist off and on for six years). Started with water tanks and then other areas, such as micro credits, family planning, today weekly meetings. Today the annual turnover is in the range of EUR 350k, collected in SE.
Pleace read the excellent PDF file.
 
Föredragshållaren Emma Hammarbäck arbetar vid regionens enhet Trafik och samhälle som ansvarar för all kollektivtrafik i regionen främst utövad av Upplands lokaltrafik (UL). Emma arbetar nu med barnperspektivet i kollektivtrafiken. Arbetet innefattar en analys av barnens rättigheter, intern utbildning, implementering och strategisk styrning av alla delar av kollektivtrafiken i syfte att ta fram en handlingsplan för barn i kollektivtrafiken.
Den 16/11 höll Uppsala Linné RK årsmötet via Zoom.
23 medlemmar deltog.
Klubbens mål att rekrytera 4 nya medlemmar uppnåddes.
Klubben har också erhållit två utmärkelser där en sådan synes i artikeln 11/11.
Vidare har klubben nått målet med att bidra med 1500 USD till TRF:s EndPolioNow.
Klubbens starka engagemang i Rotary Peace Center (RPC) är också värt att notera genom att vara värdfamilj till 5 studenter under perioden 2018-2020.
Läs gärna hela verksamhetsberättelsen. 
 
Vid distriktets höststämma den 6/11 delades en fin utmärkelse ut till vår klubb.
Vi har samlat in 102 USD per medlem under året 2019-2020.
Dagens föreläsare: Kenneth Ritzén, religions och kulturhistoriker. Kenneth har bl.a. varit bitr. rektor på Nordens första folkhögskola med muslimsk profil, Kista.
 
Ett kulturhistoriskt perspektiv på KRIS
Vi är i en världsvid kris oavsett om vi talar om pandemin eller klimatet. Kultur bidrar till å ena sidan hållbarhet i samhället, å den andra till segregation. Vår kultur vilar på en europeisk/västlig överhöghet. Mycket av dagens blockeringar och intolerans i Sverige beror dessutom på att vi fastnat i en åldrad ”enhetslära”. I vårt mångkulturella samhälle har vi mera gemensamt än vad som skiljer. Den förmenta svenska enhetligheten måste brytas. Vi borde vörda varandras kultur. Likhet leder till utplåning. Vi borde också låta barnet vara den vuxnes läromästare
Eirikur Einarsson Områdeschef Livsmedelsverket talade under rubriken 
Mat och krisberedskap
Livsmedelsverket har i uppdrag att planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap. Aktörer vi samverkar med är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), branschorganisationer, företag, länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Planeringen går ut på att säkerställa tillgång till vatten och livsmedel under en tremånadersperiod. Vad som händer sedan är lite oklart och det verkar gälla all krisberedskap för närvarande.
26 medlemmar av 37 i klubben plus 2 gäster deltog via Zoom.
 
 
Den 8/10 en kulen höstdag genomfördes en stadsvandring på stående fot med 8 fredsstudenter vid Uppsala universitet.
Guide var Ing-Marie Munktell.  
 
 
Ann Dolling Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa vid SLU i Umeå höll ett inspirerande föredrag om nyttigheten av att vistas i skog och mark. 22 medlemmar (av 36) plus 2 gäster deltog via Zoom i frukostmötet.
 
Att det är hälsosamt att vistas i skogen är säkert uppenbart för oss alla men att det bedrivs forskning kring denna nytta är nog mindre känt och att det sedan sker vid SLU ger oss Uppsalabor extra inspiration även om Ann är verksam i Umeå.
 
test
tster
Club Executives & Directors
President
President Elect
Treasurer
Rotary Foundation
Webb responsible
Läkarbanken
Friendship exchange
Kontaktperson Rotary Peace Center
End Polio Now
Redaktör ClubRunner
Ungdomsutbyte
Club Master
Närvarorapportör
Yrkestjänst
Immediate Past President
Public Relations
Övriga länkar
Facebook