Publicerad av Gösta Munktell den 09 Jan 2024
Dagens,8 januari,föredragshållare Noa From är grundare av Livsleden AB. Citat från hemsidan: “Hållbarhet blir möjligt i den utsträckning vi upptäcker och lär oss använda de oändliga resurser vi har på insidan”. Noa beskriver sig själv som en nyfiken kille som vill hitta sätt att ge människor ett mervärde vilket resulterade i att han grundade företaget. Han samarbetar med psykiatrikern Ullakarin Nyberg som är en känd läkare/psykiater och en av Sveriges främsta experter inom området suicidprevention.
Noa talade om livskonst som ett ”Omfattande och förebyggande grepp långt innan sjukdom/problem uppstår”. Det går att säga att allt Noa talade om landade i konsten att leva från barn till vuxen.
Noa använde en bro som symbol mellan ett nuläge och en vision om psykisk hälsa.
Vi fokuserar för mycket på vårt yttre och mätbara framgångar. Vad vill du bli när du blir stor?
Antalet mål kan bli övermäktigt och förväntade krav på framgång är inte i samklang med eller avstämda mot de inre resurserna. Resultatet kan bli prestationsångest och/eller livskris som kan leda till psykisk ohälsa och drogmissbruk och i värsta fall leda till självmord. Noa visade en bild med flera kända personer som begått självmord.
Idag kämpar vården med att ta hand om patienter som står i kö. Insatserna kommer för sent när väl problem/sjukdom uppstått. (Min äldsta dotter är specialistsköterska och har jobbat hela nyårshelgen på psyket i Uppsala).
Noa använde också symbolen ett träd där lövverket representerar det yttre av oss och rotsystemet den inre ”osynliga” av oss. Noa betonar att vi måste gör det inre av våra resurser mer synligt genom vårt beteende mot omvärlden. Vad har jag för inre resurser? Finns där mod, uppfinningsrikedom vilja att tala sanning?
Du bör till exempel engagera dig i dina barns intressen även om du finner dem svårförståeliga och kanske frånstötande som att spela datorspel. Ett datorspel är en utmaning och fungera som en legolåda (min kommentar) att utveckla konstruktiva talanger.
Noa nämnde i slutet av sitt föredrag den schweizisk psykiatern Carl Gustav Jung. Carl och Sigmund Freud samarbetade först men efter en schism 1914 bröts samarbetet. Dessa herrar får betraktas som förfädrar till varsin skola inom psykiatrin och psykologin.
Det hade varit intressant att få en uppfattning om hur Jungs teser,de 10, nyckelbegreppen

·Anima/Animus

·Arketyp

·Extraversion/Introversion

·Individuation

·Kollektivt omedvetna

·Komplex

·Persona

·Självet

·Skuggan

·Synkronicitet

Vilka i hög grad kopplar samman människans yttre och inre egenskaper sammanfaller med Livsledens budskap.