Tyvärr fick dagens föredragshållare Hilde Wiberg förhinder.
Här visas den presentation som hon planerade att hålla.