Publicerad av Catharina Blom den 10 Jun 2021
Uppsala Linné fortsätter att utveckla kontakterna med Wokingklubben sydväst om London.
Catharina Blom är ansvarig för vänklubbskontakterna.
I mars bjöd vi in till ett kvällsmöte om Rotary Peace-programmet. Uppsala är ju ett av sex nav i detta. Bland annat medverkade seniorprofessor Peter Wallensteen och Rotary Peace Fellow Maria Francesca Garcés Ocampo, Colombia.
Vi avslutade verksamhetsåret den 9 juni med att återigen bjuda in våra brittiska vänner till ett möte, denna gång med vår egen Birgitta Meurling, professor i etnologi, som talare. Temat för hennes anförande var From Walpurgis Eve to Crayfish Parties. Jag tror att alla håller med mig om att även vi svenskar lärde oss något nytt. Ett utomordentligt intressant föredrag – tack, Birgitta. Det var f ö ett mycket välbesökt möte både på den engelska och den svenska sidan.
Vi har också börjat lära känna varandra bättre genom att skriva CVn. Engelsmännen var snabbare än vi och har redan skickat över 26 levnadsbeskrivningar. Det är intressant att notera att flera medlemmar har en koppling till Sverige: någon har till exempel tillbringat sex år i Stockholm inom bankväsendet – en annan medlem som är ingenjör har haft med Skanska att göra. Själv ser jag extra mycket fram emot att prata trädgård och vandringar med flera av Wokings medlemmar.
Nu ser vi fram emot nästa digitala träff i slutet av september, då engelsmännen är värdar för ett föredrag om kärnkraft. Jag har berättat för dem att vi har ett kärnkraftverk i vår närhet. Det kommer under alla omständigheter säkert att bli intressant.
Självklart vill vi förr eller senare träffas IRL. Om det kan bli redan i höst är fortfarande osäkert. Att ses i Mutomo redan i januari blir nog också för tidigt – men i början av 2022 kanske.
Peter Eklund som kan ”allt” om Rotary har hittat ett formulär som klubbpresidenterna i två vänklubbar kan underteckna för att manifestera sitt samarbete. Det vore ju väldigt roligt om detta kunde ske vid ett fysiskt möte.
 
Catharina Blom 2020-06-09
Ansvarig för vänklubbskontakterna i Rotary Linné