Publicerad av Catharina Blom den 20 Mar 2021
I höstas blev Peter Eklund kontaktad av presidenten i Rotaryklubben i Woking District, sydväst om London. Skulle vi vara intresserad av ”twinning” med dem? Sagt och gjort. Självklart ville vi det, särskilt i dessa brexittider då vi ju på ömse håll vill jobba för fortsatta goda relationer länderna emellan.
Det finns inget regelverk i Rotary för twinning. Vi har börjat med att delta i respektive klubbs ordinarie möten. I det här fallet är det onekligen en fördel med de digitala möten vi tvingats in i pga pandemin. Även engelsmännen kör med zoom. Pga tidsskillnaden har vi bara justerat tidpunkterna en aning. Woking har kvällsmöten och i Linné har vi ju morgonmöten. Ett extra plus för de sk break out sessions på zoom som ökar möjligheterna att lära känna varandra.
Det allra första mötet hade platschefen för Mutomoprojektet i Kenya som gäst, så det mötet skulle i vilket fall som helst ha varit på engelska. Nästa träff bjöd engelsmännen in till. Vi fick ta del av ett mycket intressant föredrag om tunneln under Engelska kanalen och talare var en av ingenjörerna i detta gigantiska bygge.
Vi föreslog kontaktpersonerna i Woking att vi skulle ses igen i februari men just den kvällen vi hade tänkt skulle klubben på digital ginprovning! Vi ville inte vara ogina (!) så vi ändrade raskt tidpunkten. När vi ses den 22 mars står Rotary Peace-programmet på agendan med bl a Peter Wallensteen och en av stipendiaterna som talare. Med vårt center här i Uppsala har vi ju all anledning att vara stolta. Annars ligger vi nog lite i lä när det gäller projekt jämfört med engelsmännen. Förhoppningsvis kan vi lära oss av hur Woking bedriver projekt i sitt närområde.
Vi fortsätter att bygga båten medan vi seglar och får se vart det bär hän med vår engelska vänklubb. Vi har en idé om att i januari nästa år kunna sammanstråla i Mutomo och att Woking eventuellt skulle kunna bli medlemmar i det projektet. De har bedrivit andra projekt just i Kenya.
Om våra kontakter fördjupas kan vi kanske mötas IRL även i Europa. En gemensam nämnare för våra båda klubbar är att vi har ungefär lika långt till en internationell flygplats!
Själv är jag Linnés kontaktperson gentemot Woking. Av en ren slump kom jag att delta i ett Rotarymöte i Umeå häromsistens där man gästades av Storbritanniens ambassadör i Sverige, Judith Gough. Hon pratade om Storbritannien efter brexit och jag kunde berätta om våra Wokingkontakter som ett led i att upprätthålla kontakterna även på gräsroltsnivå. Så nu har vårt begynnande samarbete landat på en riktigt hög nivå! Kanske skulle vi själva kunna bjuda in ambassadör Gough till ett kommande möte med Woking.