Publicerad av Eva Nordin den 19 Oct 2022
Vanessa Lanteigne, Rotary Peace Fellow 2022 - 2024, gästade oss på vårt frukostmöte måndag 17 oktober för att presentera sig och berätta om sina förväntningar och förhoppningar för de två år som hon kommer att studera vid Uppsala universitet.
Vanessa kommer från Penter Harbour, en liten stad med ett och ett halvt tusen invånare, två timmars bilresa norrut från Vancouver i västligaste Kanada. Hon växte upp på en kombinerad bond- och hästgård och har ridit sedan hon var bara var några år gammal.  Familjen ägde 14 – 18 hästar och alla i hennes storfamilj, som inkluderade tre generationer, deltog i utfordring och skötsel av hästarna. Vi fick en målande beskrivning av hur hon i sjuårsåldern lassade in hö i spiltorna, men eftersom hon inte nådde så högt, så rasade en inte oansenlig mängd hö tillbaka över den morgontrötta Vanessa! Vid sidan av jordbruket var hästarna en viktig inkomstkälla och erbjöd västernridning för hugade turister i de fantastiska omgivningarna i British Columbia.
Ungdomar som vill utbilda sig flyttar vidare till större städer. För Vanessa blev Rotary en språngbräda till nya möjligheter och vidgade horisonter. Hon deltog tidigt i Rotary´s ungdomsutbyten och ledarskapsprogram, vilket bland annat förde henne till Mexiko och ett fördjupat intresse för samhällsfrågor i ett vidare perspektiv med särskilt fokus på rättighets- och fredsfrågor utifrån de stora sociala skillnader som där mötte henne.
Därefter vidtog studier vid University of Victoria och en kandidatexamen i politik och säkerhet. En av lärarna väckte Vanessas intresse för afrikansk politik och samhällsfrågor, vilket ledde vidare till att  hon under några år deltog i utvecklingsprogram för flickor först i Tanzania och därefter i Ghana. Vanessa visade bilder och gav flera exempel på hur bland annat undervisning, utbildning och idrott gav deltagande flickor verktyg för ett självständigt liv i syfte att förhindra tidiga graviditeter och giftermål.
Utan några andra jämförelser väckte det mina minnen. För femtio år sedan på ett stipendium från Rotary undervisade jag unga tonårsflickor i vanliga skolämnen och introducerade även ämnet idrott långt inne i bushen i Etiopien. Ett volontärarbete som satte spår för all framtid hos mig och avgjorde mitt yrkesval.
För Vanessas del förde det henne vidare till att hemma i Kanada också bedriva opinion och studier kring dessa frågor och dessutom arbeta för fred, säkerhet, mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barn och den allt överskuggande klimatfrågan.
Vanessa ville vidare och inte mindre än fyra gånger fyllde hon i ansökan till Rotary Peace Fellow innan hon till slut lyckades fullfölja en fullständig och korrekt ansökan och blev antagen!
Förhoppningar inför studierna i Uppsala är att efter allt praktiskt arbete som aktivist både i Kanade och i Afrika fördjupa de teoretiska kunskaperna, bredda reflektionen och analysen, samt skaffa ytterligare verktyg för fredsarbete. Vanessa ser också studierna som en möjlighet till bearbetning tillsammans med andra likasinnade – ett givande och tagande. Vanessa avslutade med att berätta att Uppsala var hennes förstahandsval eftersom Sverige har en lång historia av kvinnors rättigheter, av neutralitet och är ett utvecklat välfärdsland. Sist men inte minst uttryckte hon sin stora tacksamhet till Rotary för möjligheten att få studera här.
Vi önskar Vanessa allt gott och lycka till som Rotary Peace Fellow! Och ser fram emot att ta del av hennes reflektioner om två år.
Eva Nordin