Presidentskifte även detta år utomhus vid Bewe Backar i Fåhlhagen.
Ett 16 tal medlemmar njöt av en härlig avslutning på Rotaryåret.
På bilden syns inkommande president Anders Engström buga djupt
tyngd av kedjan inför avgående president Annette Bergkvist.