Publicerad av Gösta Munktell den 18 Dec 2023

 

Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Danmark-Funbo församling och Uppsala Linné Rotaryklubb


 
 
 
 
 
 
Fyrishov första dagen. Bilder där medverkande kan identifieras får ej visas offentligt.
 
Bakgrund
Gösta, medlem i Uppsala Linné Rotaryklubb samt Ing-Marie Munktell, medlem i Uppsala Rotaryklubb är volontärer i aktiviteten Språkcafé som drivs av Svenska kyrkan Danmark-Funbo församling. Aktiviteten leds av diakon Marie Blomkvist Falkenö. Språkcafét vänder sig till invandare med uppehållstillstånd av vilka flera läser SFI (Svenska för invandrare). Deltagarna avses träna sina språkkunskaper tillsammans med oss volontärer. Vi håller till i Sävja kulturcentrum i Uppsala. Vid aktiviteten som sker en gång i veckan medverkar också prästerna Anette Brandt eller Sofia Hedman som också tar fram förslag till teman under kvällen. En sammankomst börjar med att var och en har presenterat sig och kanske svarat på en gemensam fråga ”Till exempel hur firar du jul i ditt hemland", (vilket man kanske inte gör som svar etc.), samlas vi i mindre grupper där det står oss fritt att tala om dagens tema. Deltagarna kommer från flera länder och tillhör olika religioner samt har mycket varierande kunskaper i svenska. Samtalen är spännande ut utmanande och vi volontärer lär oss mycket om deltagarnas bakgrund och utmaningarna de haft på vägen till Sverige.
Flera har fått uppehållstillstånd som kvotflyktingar.
Svenska är ett knepigt språk där orden ofta kan ha olika betydelse vilket är en av utmaningarna att lära sig. Exempel på ord är banan, tomt, hopp etc. Vid ordet hopp frågade jag om någon hoppat i vattnet. Svaret var flera nej och orsaken var brist på simkunskap eller (rent)vatten att hoppa i. I Sverige är det underförstått att alla lär sig simma som barn och det finns ett krav på simkunnighet. Att kunna simma är en livförsäkring och innebär livskvalitet med hälsa och nöje. Ing-Marie o jag gillar att simma. Vi deltog i en kurs för simlärare vid Valhallabadet i Göteborg under vår studietid. Jag har dessutom dykarcertifikat och har dykt på flera platser jorden över. Jag sökte och fick ett District grants på 7 600 kr år 2022-23 för projektet.
 
Första omgången (förstudie) hösten 2022
Ing-Marie o jag har undervisat barn men aldrig vuxna. Det var alltså en utmaning när jag kom på idén att starta Göstas simskola för våra vuxna invandrare. Marie som också gillar att simma tände på idén. Under hösten 2022 bokades 2 banor på Fyrishovs grunda del av den stora bassängen. Både män och kvinnor och företrädare för olika religioner var inbjudna. Däremot var barn (ej simkunniga) inte välkomna av säkerhetsskäl. Lärare var Gösta o Ing-Marie samt Marie. Målsättningen var att deltagarna ett 10 tal skulle kunna simma 25 meter efter 5 övningstillfällen. Deltagarna från 5 olika nationer hade mycket varierande vattenvana. Några hade aldrig badat eller doppat sig i vatten. Rekordet togs av en man som började räddhågad men efter 2 tillfällen simmande helt ok och kunde utan problem simma 25 meter efter 3 tillfällen. Efter 5 tillfällen a 45 minuter kunde de flesta simma 25 meter eller var på god väg mot målet. Motivationen hos deltagarna och lärarna var hög.
 
Andra omgången våren 2023
Erfarenheterna från första omgången motiverade en ny omgång med 8 tillfällen under våren 2023.
Även denna omgång lockade ca 10 deltagare. Vi var nu 4 simlärare Ing-Marie, Gösta samt volontärerna Virginia Lagesson och Agnetha Östervall Danielsson. Deltagandet var något ojämnt eftersom Ramadan inträffade vilket förhindrade närvaron för några deltagare vid ett par tillfällen. Även här kunde de flesta simma 25 meter eller var på god väg mot målet. Några elever hade dock svårt att få tekniken att stämma.
 
Tredje omgången hösten 2023
Till denna omgång om 10 tillfällen, nu på lördag förmiddagar, var 15 anmälda varav 14 började kursen. Närvaron var sedan ojämn för flera deltagare på grund av kurser, arbete eller sjukdom. Här fick vi simlärare verkligen kämpa. 3 elever gjorde tyvärr små framsteg trots stor vilja och vår uppmuntran samt individuell träning. Alla nådde inte målet 25 meter men grunden finns för fortsatt övning.
 
Erfarenheter
Att lära vuxna är en helt annan utmaning än att lära barn simma. Barn kan, men vill inte lära sig simma. Vuxna vill, men kan inte lära sig simma. Riktigt så är det inte men nära på.  Barn kan man undervisa i grupp genom att visa och släppa i vattnet kanske med en flytkorv och stå på land och ”hojta”.  Barn är inte rädda och uppfattar snabbt att det blir roligt. Viljan kommer av sig själv med lite tålamod och uppmuntran. Plötsligt ramlar jag inte framstupa i vattnet när jag skall dyka utan vågar ta ett språng. Då lyser framgången i ögonen.
Naturligtvis kan vissa barn behöva mer individuell träning. Alla barn blir inte elitsimmare, men borde kraftigt uppmuntras av skola och föräldrar att simma som motion och nöje.
Flera av de vuxna deltagarna i våra grupper visade en påtaglig rädsla för att kliva i vattnet även om djupet bara var 120 cm. Rädslan för vattnet och att komma under ytan är det största hindret för att börja lära sig simma.
Min idé var att börja med att försöka flyta och försiktigt släppa botten. Att bara plaska med händerna viftande ovanför huvudet vilket är det naturliga rädda beteendet betyder att du sjunker och drunknar om det är djupt. Som barn får man börja med att koka kaffe genom att andas in och doppa huvudet under vattnet och blåsa ut under ytan utan att svälja. Som vuxen är detta inte helt lätt att utföra. Det gäller att övervinna rädslan med tålamod. Här behövs individuellt stöd.  Att kunna flyta innebär inte stora åthävor utan rätt utformade rörelser med händer och armar och om man ligger på rygg rätt rörelser med benen så att inte kroppen blir baktung. Vi som kan flyta vet hur man gör och kan visa hur man gör och en elev kan också efterlikna rörelsen men i vattnet blir det mer plask med spretande fingrar och tendens till ”ihopkrupenhet” när benen skall vara raka med sträckta fötter och gärna tårna ovanför vattenytan. Otrygghet är det största hindret. Uppmuntran och tålamod hjälper. Skratt och lite sprallighet är god medicin. En man från Kongo klev ner i vattnet och sade ”Gösta jag är så rädd”. Efter 2 övningar simmade han själv med friskt mod och kunde sedan utan problem simma 25 meter. Hans hustru kunde inte vara med vid varje tillfälle men lärde sig i nästa omgång att simma. En av deras söner som går i Katedralskolan i Uppsala kunde simma men ville lära sig crawla. Ing-Marie visade detta och sonen är nu engagerad i Uppsala Simsällskap.
I Sverige det är bröstsim vi börjar med att lära ut. I andra länder anses crawl vara det bästa att börja med. Det är inte lätt att lära sig bröstsim som vuxen. För många är det också svårt att lära sig att cykla som vuxen. I bröstsim krävs det att man kan koordinera fler moment: Armtag, bentag och andning. Det största hindret är rädsla som gör man fäller ihop kroppen i stället för att sträcka ut hela kroppen. Absolut vanligast är att du efter några ”hyggliga” bentag tröttnar och håller ihop benen, samt fäller in knäna under kroppen och börjar bakåtsparka i stället för att ta dom korrekta ”grodliknande” bentagen. Den framåtdrivande kraften som bentagen skall ge försvinner helt och bakkroppen faller mot botten. En metod är  låta eleven hålla sig i bassängkanten och träna bentagen.  Genom samtidig handfast fothjälp går det att som simlärare känna kroppens motstånd och hjälpa till med att sträcka ut benen och göra korrekta rörelser. Deltagarna har fått länkar på YouTube med tips hur man simmar bröstsim. Anders Kroon Simbutiken i Uppsala har vänligen lånat ut en undervattenskamera som vi vid de tre sista tillfällena under hösten 2023 använd för att filma de deltagare som så önskade under vattnet för att sedan kunna studera sin simkonst. Naturligtvis är flythjälpmedlem främst korvar till stor nytta under träningen.
Det finns flera ”sätt” att simma bröstsim. Är syftet att simma snabbt och kort eller i lagom takt långt?
Syftet med simkurserna är deltagarna får en bra start med grunderna för egen vidareutveckling av simmandet.
Det finns mycket utrymme för metodutveckling och stöd hur man på ett effektivt och inspirerande sätt kan lära vuxna simma.
 
Gösta Munktell
Uppsala Linné Rotaryklubb