Publicerad den 11 Nov 2020
 
Vid distriktets höststämma den 6/11 delades en fin utmärkelse ut till vår klubb.
Vi har samlat in 102 USD per medlem under året 2019-2020.