Publicerad av Ulrica Segersten o Gösta Munktell
 
Ann Dolling Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa vid SLU i Umeå höll ett inspirerande föredrag om nyttigheten av att vistas i skog och mark. 22 medlemmar (av 36) plus 2 gäster deltog via Zoom i frukostmötet.
 
Att det är hälsosamt att vistas i skogen är säkert uppenbart för oss alla men att det bedrivs forskning kring denna nytta är nog mindre känt och att det sedan sker vid SLU ger oss Uppsalabor extra inspiration även om Ann är verksam i Umeå.
 
Dagens ämne: Skog, hälsa och ”skogsbad”
 
Och vad är då ”skogsbad”?
Jo, att helt enkelt ”bara vara” i skogen och ta in det som finns runtomkring, berättar Ann Dolling. 
 
”Skogsbad” utvecklades i Japan under 1980-talet som preventiv hälso- och sjukvård, efter att japanska hälsoministern uttryckt oro över ohälsotalen. Det ledde till att man kunde börja skriva ut skogsvistelse på recept.
 
Efter hand har man tagit fram mer vetenskaplig evidens för effekterna av ”skogsbad” och fått fram evidens för att skog ger:
• Lägre blodtryck • mindre stress • förmåga att lättare fokusera • ökad energinivå och bättre sömn.
 
Forskningen visar att skogen har effekt på hälsa. Två timmar per vecka i naturen räcker för bättre hälsa och välmående!
 
Vad är det som händer? Varför är skogen bra för oss?
Enligt Ann Dolling har vi utvecklats för ett liv i naturen/skogen.
Men…i dag lever mer än 50 procent av världens befolkning i städerna. Redan 1930 bodde fler svenskar i stan än på landsbygden. Hjärnan har fortfarande inte anpassat sig till det moderna sättet att leva i staden (och framför datorn) med krav på massa beslut. Vårt stresshormonsystem går igång med höga halter av kortisol när vi utsätts för den typen av stress, vilket kan göra oss sjuka
 
I skogen däremot:
 • Ställs få och låga krav på oss.
 • Får vi rätt mängd stimuli.
 • Sinnena/hjärnan kan vila genom att ta till sig naturliga mönster, färger, dofter, ljus och känsla. 
 • Skogen ger känsla av sammanhang, är förutsägbar, hanterbar och meningsfull.
 
Forskning i Sverige kring skogens effekter för hälsa har haft fokus på:
 • Trädgårdsterapi som har bedrivits som återhämtning från stress tillsammans med multimodal behandling. (Gran et al 2017)
 • Skogspromenader som förbättrar rehabilitering från stress (Annerstedt et al, 2010, Sahlin et al 2014)
 • Att visuella skogsbilder och ljud kan underlätta återhämtning från stress 
 • Naturdofter har visat sig vara viktigare för återhämtning från stress än naturbilder och naturljud i virtuell miljö. 
 
Tänk på barndomens dofter vad det skapar hos dig av trygghetskänsla.”
 
Målet med Ann Dollings forskning (tillsammans med medicinare och miljöpsykologer) har varit att få svar på:
 • Kan skogen bota människor med utmattningssyndrom?
 • Hur ska skogen se ut för att vara läkande?
 • Vilken skogsmiljö är bäst för läkande?
 
Hennes forskningsgrupp bedrev två olika projekt:
 • ForRest – 2 timmar i skogen, 2 ggr per vecka i 3 månader. 
 • MiniRest – 45 minuter i skogen eller stan
 
Resultat
45 minuter i skogen minskar puls och blodtryck
Försökspersonerna blev gladare, mer avspända, lugnare, mer harmoniska och fick ökad förmåga till uppmärksamhet.
 
”Resultatet visade att skogen bidrog till att utmattade personer kunde ta tag i sina liv och kunde börja planera.”
 
Lärandeprocessen
Först var försökspersonerna frustrerade av att vara stilla i naturen. De hittade sedan sin favoritplats och fick sinnesro och reflektivt tänkande. De började förstå vad de behövde förändra i sina liv för att bli friska, fick en önskan om att förändra.
 
Hur ska skogen se ut för att vara läkande?
Den ska vara ljus, öppen, ge utsikt, ge en känsla av rymd och ha stora träd men samtidigt ge skydd
 
Vilken skogsmiljö är populärast?
 • Skogen vid sjön
 • Tallskog, öppen
 • Skogen vid hällarna, många valde att sitta högt upp, med skydd i ryggen.
 
För mycket buskar med gran var inte lika populärt, man vill ha vy att vila blicken på.
 
Slutsats
Att vara i skogen och skogsbada ger hjärnan möjlighet att återhämta sig.
Skogsvistelse minskar stress och högt blodtryck, förbättrar sinnesstämningen. 
 
Skogen förbättrar bevisligen hälsa och välmående!
 
Vi trivs bättre i väl gallrad och välskött skog än skogsreservat (som behövs för den biologiska mångfalden).
 
”Vi vill ha stora mäktiga träd! Men vilken skog som ger mest trygghet och läkedom hänger ofta ihop med vilken skog vi vande oss vid som barn: norrländska tallskogar, stora ekar eller småländska granskogar.”
 
Tack till föredragshållaren för mycket intressant genomgång! Och låt oss ta fler skogspromenader!
 
 
Ett litet tillägg
Att vistas i skogen ger också chansen till väntade eller oväntade upplevelser. Här brukar svampen växa (i år var det dock torrt). En älgko med kalv brakade förbi.
Problem förminskas/löses och idéer föds. I år fanns gott om skogshallon men hallonen som Ann har i sin skål ser ut att komma från odlingen i trädgården där det också är nyttigt att vistas. 
 
 
 
Länk till Anns presentation i PDF format