Observera att det är enbart ur den årliga fonden man kan söka bidrag. Du måste också ha bidragit till den årliga fonden för att vara berättigad till ett bidrag.
 
I distrikt 2350 finns bara två klubbar som uppnår detta mål varav vår klubb är den ena.
 
Klubben/du betalar till den Årliga Fonden. Foden ger 50 % till Distriktsfonden och 50 % till Världsfonden.
Distriktsfonden delar ut 50 % till Lokala projekt och 50 % till Globala projekt. Ett bidrag som avser ett Global Grant söks alltså i Distriktsfonden.
Beviljar sedan Distriktsfonden ett bidrag kommer Världsfonden att skjuta till max 80% av det belopp som Distriktsfonden beviljat.
 
 
 
 
 
 
 
Solskänkt är en sammanslutning av företagare i Heby som sponsrar projektet. Läs mer här.
 
 
 
Skolan har ca 200 elever. Värt att säga är att rektor kan namnet på samtliga elever
 
 
 
 
 
 
 
Projektet följs upp med veckomöten via Zoom
 
 
Projektplanen. Tidpunkten för överlämningen är kanske lite optimistisk (som i flertalet projekt är nog mångas erfarenheter)
 
 
Make Mutomo Green Again