Publicerad av Eva Nordin den 05 May 2021
Thomas Persson, docent och universitetslektor i statsvetenskap med inriktning på europapolitik, talade över ämnet EU:s framtid. Persson inleder med att säga att frågan om EU är stor och viktig och berör oss alla, men att den är flyktig och rörlig när det gäller framtiden och väldigt svår att uttala sig om och spekulera i.
 
 I samma veva konstaterar Persson att integrationsprocessen i EU är en stor framgångssaga med demokratiska fri- och rättigheter som grund och Rom-fördraget som fundamentet för den europeiska gemenskapen. Han beskriver hur EU har trasslat sig igenom och utmanats av finanskrisen 2009 - 2010, migrationskrisen 2015 och hur framför allt Ungern och Polen utmanar de grundläggande demokratiska principerna för det som definieras som en rättsstat. Lägg därtill Brexit och Covid 19. Covidkrisen utmanar EU:s själva fundament – den fria marknaden och rörligheten mellan medlemsländerna. Samarbeten och solidaritet har knakat i fogarna, när gränser och transporter stängts ned av lockdown och pandemiåtgärder och Persson konstaterar att EU är en union i ständig kris!
EU är ett unikt politiskt system i ständig förändring, med en hög grad av oförutsägbarhet och ensam i sitt slag. Det är baserat på ett antal fördrag som suveräna stater slutit mellan sig och har ingen skriven konstitution. Kärnan i EU är den inre marknaden och den monetära unionen. EU kan ej beskatta medlemmarna och får ta endast 1% i avgifter.
Till de inre kriserna av stor ekonomisk obalans och skarpa politiska motsättningar läggs en högst osäker omvärld. Hur berörs och hotas EU av stormakterna USA, Kina och Ryssland?
Persson beskriver ett EU som trasslar sig fram ”muddling through” och gradvis integreras med lite mer av samarbeten, men utan någon egentlig lösning ”failing forward”. Några exempel är: mer ekonomisk samordning, men ingen gemensam finanspolitik, migrationskrisen stärkte unionens yttre gränser, men utan solidariskt ansvar, pandemikrisen bemöttes med vaccinsamordning och civilskyddssamarbete. Förslag på en återhämtningsplan för tiden efter pandemin, Next Generation EU, med finanspolitiska inslag skulle kunna ge EU mer ekonomiska muskler. Men frågan är om den blir tillfällig eller mer permanent?
Om framtiden menar Persson att en integration med mer överstatlighet är ett osannolikt scenario. Inte heller tror han att EU kommer att bli mer desintegrerat med åternationaliseringar (typ brexit). Det är snarare så att EU slutit sig mer samman efter brexit. Däremot tror Persson att vi går mot en mer flexibel integration med varierande lösningar av det slag som redan nu gäller för samarbetet kring euron och slutligen att krisintegration med nödlösningar på grund av yttre kriser, likt de senaste tio åren, kommer att fortsätta. Slutsatsen blir att EU fortsätter att vara ett konstitutionellt ufo med en hög grad av oförutsägbarhet. Och det är både en styrka och en svaghet.
Vi fick lyssna till ett mycket intressant och klargörande föredrag om de frågor som ständigt surrar runt oss och jag, för min del, håller helt med föredragshållaren när han avslutar mer att vi måste fortsätta att studera ”bygget” av ett enat Europa.