Publicerad av Eva Nordin den 17 Jan 2024
Dagens föreläsare Nina von Uexkull, docent vid Uppsala universitet och direktor för Uppsala Rotary Peace Center, var inbjuden för att presentera masterprogrammet i freds- och konfliktforskning och särskilt det som gäller för de 50 internationella studenter som årligen erhåller stipendier som Rotary Peace Fellows från Rotary Fundation. 10 av dessa studerar i Uppsala, som enda universitet i Sverige.
Rotary Peace Fellows erhåller stipendier för studier vid sju olika fredscenter världen över. Ytterligare ett center planeras i Istanbul. Programmet har funnits i 20 år och fler än 1600 studenter från 140 länder har erhållit masterexamen. Stipendiet täcker teminsavgifterna till universitetet (i Uppsala endast för utomeuropeiska studenter), kostnader för mat och husrum, resor från och till hemlandet samt kostnader för de fältstudier som genomförs internationellt.
 
Institutet för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet är värd för masterprogrammet med syfte att förbereda studenterna för en karriär inom konfliktlösning och fredsbyggande. Rotary Peace Fellows utgör 20 % av studenterna. Programmet för Peace Fellows innehåller grundläggande och gemensamma studier samt tillämpade fältstudier som ska bedrivas i ett land som inte får vara stipendiatens hemland. Detta för att ge studenterna vidgade perspektiv och reflektioner som stöd i det analysarbete som resulterar i en masteruppsats.
 
För att bli antagen som Peace Fellow måste studenten ha genomför tre års praktiskt arbete inom fältet för fred och konflikt. Många söker stipendiet och antagningsförfarandet är gediget och omfattande från Rotary Fundation. Därtill kommer varje Peace Centers akademiska bedömning.  Peace Fellows skiljer sig ofta från övriga studenter genom sina praktiska erfarenheter, men är ibland inte lika akademiskt och teoretiskt skolade som sina svenska kurskamrater som i sin tur sällan har de praktiska erfarenheterna. För mig som utomstående låter det som ett givande och tagande för båda grupperna av studenter.
 
Utanför ”klassrummet” deltar de utländska studenterna, Peace Fellows, i studiebesök och workshops, för att lära känna Sverige. De har även åtaganden gentemot Rotary genom att gästföreläsa på olika klubbar samt ett årligt seminarium Annual Seminar där de rapporterar om sina studier. Allt detta mycket givande för oss rotarianer som genom dem får möta unga och engagerade representanter från världens alla hörn, som är beredda att kavla upp ärmarna och ge sina bidrag till en bättre framtid. Många av dem som gått igenom programmet finner arbeten i NGO:s (non-governmental organizations), en del i FN och andra i exempelvis Röda Korset. Deras gedigna erfarenheter och utbildning är eftertraktad av många.  För en del studenter leder utbildningen till doktorandstudier för att fördjupa sina kunskaper och bidra till förståelsen för frågor om fred och konflikt.
 
Vår klubb Rotary Linné har flera värdfamiljer som bistår studenterna vid behov samt erbjuder svenska relationer och kontakter. Mycket uppskattat av både studenter och familjer! Och för en del ger det vänskap för livet.