Publicerad av Eva Nordin den 22 Jan 2024
Ambassadör Mehdi Hasan i centrum av en mycket uppskattande frukost-publik intygar Gösta Munktell bakom kameran.
 
I sin välkomsthälsning till Bangladeshs ambassadör Mehdi Hasan gav klubbens president beröm till ambassadören som i arla morgonstund, trots det dåliga vädret på regniga och isiga vägar tagit sig till Uppsala för Rotary Linnés frukostmöte. Mehdi Hasan replikerade att han faktiskt är mycket förtjust i vinter och vintersporter efter att han lärde sig åka skidor i Alperna då han var stationerad i Paris. Något senare, som utsänd i Moskva, kunde han ytterligare förfina sin skidåkning. Därtill tycker han om att åka skridskor. En annan fördel Sverige är att ambassadörsposten i Sverige har varit lugnare än andra placeringar i Mellanöstern och Asien, lade han till med ett leende.
 
1971 föddes den självständiga staten Bangladesh. De dryga 50 år som passerat sedan dess har inneburit en fantastisk utveckling för landet. Mehdi Hasan gav många exempel. Den förväntade livslängden har gått från 46 år till 72 år. Landets nära 170 miljoner invånare är självförsörjande på livsmedel för sin befolkning som lever på en tredjedel av Sveriges yta. Det är ett av världens mest tättbefolkade länder. De återkommande översvämningarna från de stora floderna ger näringsrikt sediment från Himalaya innan de rinner ut i Bengaliska viken. Bangladesh är bördigt och kan ge upp till tre till fyra skördar om året. Den viktigaste grödan är ris som har mycket goda förutsättningar. Till detta kommer även omfattande odlingar av sötvattensfisk.
 
Ambassadören framhåller landets snabba utveckling till att idag räknas som ett medelinkomstland med den nionde största marknaden av konsumtionsvaror i världen. Kvinnorna har stor betydelse för utvecklingen. Satsningen på mikrolån har starkt bidragit till deras företagande och har av World Economic Forum hållits fram som ett mycket gott exempel för utvecklingen. Mer än 90 % av dessa lån har givits till kvinnor och den största andelen har gått till jordbrukssektorn.
 
Textilbranschen och framför allt tillverkningen av kläder har vuxit stort. Bangladesh kvalar in på andra plats i världsekonomin på detta område.  80 % av de anställda är kvinnor. KappAhl, Lindex och HM är svenska företag som har stora delar av sin produktion och stor närvaro i landet. Kraven på hållbarhet har utvecklats till ett fruktbart samarbete. Telefonbolaget Ericsson har också ett utvecklat samarbete med Bangladesh.
 
Den globala uppvärmningen och höjningen av havsytan är reella hot mot Bangladesh med dess stora floddelta och lågland. De tropiska cyklonerna och  översvämningarna har blivit fler och mer omfattande. Ambassadör Mehdi Hasan pekar ut hållbarhet, klimatfrågor och handelsfrågor som angelägna områden för fruktbara och nödvändiga samarbeten mellan Sverige och Bangladesh.  Dessutom ser han kvinnors deltagande i näringsliv och samhällsliv som ett område där Sverige kan ge viktiga bidrag.
 
Mehdi Hasan nämnde även världens största mangroveskog Sundarbans där sällsynta tigrar och fågelarter lever och en av världens längsta sandstränder Cox's Bazar ca 600 km lång.
 
 
Undertecknad gjorde en studieresa med gymnasieelever till Bangladesh för femton år sedan och känner igen de frågor och samarbetsområden som då var på tapeten. Uthållighet är ett ledord för allt internationellt samarbete och att det bär frukt visade Mehdi Hasan med siffror i sitt anförande. Inte minst när det gäller textilindustrin och jordbruket.
 
Att trygga behovet av elkraft är en stor utmaning för alla utvecklingsländer. Bangladesh satsar mycket på solkraft på hustak men även på
pontoner. Den installerade effekten överstiger 20 GW. I dagarna skall de två första kärnkraftsreaktorerna på vardera 1 GW i Rooppur byggda med rysk teknik tas i drift. Bygget startades 3 oktober 2013.