Nominera till Guldhjärtat senast 12 mars 2021-02-25 23:00:00Z 0

Forskning kring krishantering. Föredrag 15/2.

Publicerad av Eva Nordin
Beslutfattarens dilemma.
Dagens gästtalare Fredrik Bynander, forskare och centrumchef vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan, gav en mycket intressant och högaktuell föreläsning om krishanteringsfrågor.
Det var bättre förr när vi hade en tydligare statlig styrning och hantering av resurser inom totalförsvaret kan många tycka. Men enligt gästföreläsaren var det nödvändigt med de avregleringar och rationaliseringar som tog sin början under 1980-talet och att låta resurser, särskilt en del monopol gå över i näringslivets ägo. Liknande förändringar har ägt rum i hela västvärlden.
 
Forskning kring krishantering. Föredrag 15/2. Eva Nordin 2021-02-15 23:00:00Z 0

Hur demokratier dör. Föredrag 2021-02-08

Publicerad av Eva Nordin

Dagens föreläsare Per Jannersten inledde med att säga att demokratier antingen dör av främmande eller inhemska krafter. De kan dö på samma sätt som en cancersvulst som sprider sig i en kropp. Han gav flera historiska exempel på hur ledare som Mussolini i Italien, Hitler i Tyskland och Hugo Chávez i Venezuela tillåtits få makt trots att det fanns skäl att ifrågasätta deras syfte, mål och maktsträvanden.

Hur demokratier dör. Föredrag 2021-02-08 Eva Nordin 2021-02-09 23:00:00Z 0

Margareta Raab organist och körledare i Uppsala domkyrka

Publicerad av Katarina Bäcklund Stålenheim den 25 Jan 2021
Dagens föreläsare: Margareta Raab, organist i Uppsala domkyrka och ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening. Ledare för Uppsala domkyrkas flickkör och gosskör. Margarets mission är att få pojkar och flickor att sjunga.
Margareta Raab organist och körledare i Uppsala domkyrka Katarina Bäcklund Stålenheim 2021-01-24 23:00:00Z 0

Att vara privatjetpilot i Arabländerna

Publicerad den 15 Dec 2020
Dagens föreläsare, Rutger Eriksson, privatpilot i arabländerna, bestämde sig, efter 26 år som pilot i olika chefsställningar på SAS och med erfarenhet av ett flertal flygplans-
typer att skifta livsspår och söka anställning i en annan del av världen.
 
 
2013 tog han enkel biljett till Riad för att träffa sin kontakt-
person på ett hotell.
Att vara privatjetpilot i Arabländerna 2020-12-14 23:00:00Z 0
Gåvan med dubbel glädje – Matkassen från Stadsmissionen  2020-12-12 23:00:00Z 0

Lauryn Kithuku Mutomoprojektet

Publicerad av Anders Engström, Gösta Munktell den 02 Dec 2020
Precence:
Linneaus members:   17
Guests from SE:         4
Guests from U.K.        8
Guest: Woking District Rotary Club
The club is 40 yrs old and has 40 members Located 24 mi./39 kms. SW of London. Press this link to the homepage.
 
On Mutomo
Lauryn Kithuku, manager at the project in Mutomo held a very nice and well prepared presentation.
SMPI, Sweden Mutomo Project International board in SE & Mutomo. In operation since 2001.
(Sten Kvarfordh, Rotary Doctor bank as a dentist off and on for six years). Started with water tanks and then other areas, such as micro credits, family planning, today weekly meetings. Today the annual turnover is in the range of EUR 350k, collected in SE.
Pleace read the excellent PDF file.
 
Lauryn Kithuku Mutomoprojektet Anders Engström, Gösta Munktell 2020-12-01 23:00:00Z 0

Barn i kollektivtrafiken

Publicerad av Eva Nordin, Mats Åhlund den 23 Nov 2020
Föredragshållaren Emma Hammarbäck arbetar vid regionens enhet Trafik och samhälle som ansvarar för all kollektivtrafik i regionen främst utövad av Upplands lokaltrafik (UL). Emma arbetar nu med barnperspektivet i kollektivtrafiken. Arbetet innefattar en analys av barnens rättigheter, intern utbildning, implementering och strategisk styrning av alla delar av kollektivtrafiken i syfte att ta fram en handlingsplan för barn i kollektivtrafiken.
Barn i kollektivtrafiken Eva Nordin, Mats Åhlund 2020-11-22 23:00:00Z 0
Hur använda QR kod för att köpa en vin lott?  Gösta Munktell 2020-11-20 23:00:00Z 0

Årsmöte 2019-2020

Publicerad den 18 Nov 2020
Den 16/11 höll Uppsala Linné RK årsmötet via Zoom.
23 medlemmar deltog.
Klubbens mål att rekrytera 4 nya medlemmar uppnåddes.
Klubben har också erhållit två utmärkelser där en sådan synes i artikeln 11/11.
Vidare har klubben nått målet med att bidra med 1500 USD till TRF:s EndPolioNow.
Klubbens starka engagemang i Rotary Peace Center (RPC) är också värt att notera genom att vara värdfamilj till 5 studenter under perioden 2018-2020.
Läs gärna hela verksamhetsberättelsen. 
Årsmöte 2019-2020 2020-11-17 23:00:00Z 0

Fin utmärkelse till vår Klubb

Publicerad den 11 Nov 2020
 
Vid distriktets höststämma den 6/11 delades en fin utmärkelse ut till vår klubb.
Vi har samlat in 102 USD per medlem under året 2019-2020.
Fin utmärkelse till vår Klubb 2020-11-10 23:00:00Z 0

Ett kulturhistoriskt perspektiv på KRIS

Publicerad av Catharina Blom Gösta Munktell den 10 Nov 2020
Dagens föreläsare: Kenneth Ritzén, religions och kulturhistoriker. Kenneth har bl.a. varit bitr. rektor på Nordens första folkhögskola med muslimsk profil, Kista.
 
Ett kulturhistoriskt perspektiv på KRIS
Vi är i en världsvid kris oavsett om vi talar om pandemin eller klimatet. Kultur bidrar till å ena sidan hållbarhet i samhället, å den andra till segregation. Vår kultur vilar på en europeisk/västlig överhöghet. Mycket av dagens blockeringar och intolerans i Sverige beror dessutom på att vi fastnat i en åldrad ”enhetslära”. I vårt mångkulturella samhälle har vi mera gemensamt än vad som skiljer. Den förmenta svenska enhetligheten måste brytas. Vi borde vörda varandras kultur. Likhet leder till utplåning. Vi borde också låta barnet vara den vuxnes läromästare
Ett kulturhistoriskt perspektiv på KRIS Catharina Blom Gösta Munktell 2020-11-09 23:00:00Z 0

Mat och krisberedskap

Publicerad av Gösta Munktell, Anders Uppfeldt den 29 Oct 2020
Eirikur Einarsson Områdeschef Livsmedelsverket talade under rubriken 
Mat och krisberedskap
Livsmedelsverket har i uppdrag att planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap. Aktörer vi samverkar med är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), branschorganisationer, företag, länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Planeringen går ut på att säkerställa tillgång till vatten och livsmedel under en tremånadersperiod. Vad som händer sedan är lite oklart och det verkar gälla all krisberedskap för närvarande.
26 medlemmar av 37 i klubben plus 2 gäster deltog via Zoom.
 
 
Mat och krisberedskap Gösta Munktell, Anders Uppfeldt 2020-10-28 23:00:00Z 0

Stadsvandring med fredsstudenter

Publicerad av Ing-Marie o Gösta Munktell
Den 8/10 en kulen höstdag genomfördes en stadsvandring på stående fot med 8 fredsstudenter vid Uppsala universitet.
Guide var Ing-Marie Munktell.  
 
Stadsvandring med fredsstudenter Ing-Marie o Gösta Munktell 2020-10-09 22:00:00Z 0

Föredrag 21/9 Skog och hälsa "skogsbad"

Publicerad av Ulrica Segersten o Gösta Munktell
 
Ann Dolling Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa vid SLU i Umeå höll ett inspirerande föredrag om nyttigheten av att vistas i skog och mark. 22 medlemmar (av 36) plus 2 gäster deltog via Zoom i frukostmötet.
 
Att det är hälsosamt att vistas i skogen är säkert uppenbart för oss alla men att det bedrivs forskning kring denna nytta är nog mindre känt och att det sedan sker vid SLU ger oss Uppsalabor extra inspiration även om Ann är verksam i Umeå.
 
Föredrag 21/9 Skog och hälsa "skogsbad" Ulrica Segersten o Gösta Munktell 2020-09-27 22:00:00Z 0

Föredrag End Polio Now 14/9

Publicerad av Sten Hellström o Gösta Munktell
 
Dagens föredragshållare Sten Hellström Uppsala Östra Rotary Klubb
 
Sten gav inspirerad lektion om hur polio uppstod och blev en farsot i världen samt
hur Rotary blev engagerat i projektet Utrota Polio som nu heter End Polio Now.
 
Föredrag End Polio Now 14/9 Sten Hellström o Gösta Munktell 2020-09-14 22:00:00Z 0

Höstupptakt med 1700-tals vandring

Ett nytt grepp inför hösten var att gå en guidad tur genom Uppsala. Temat var 1700-tal och deltagarna fick höra berättelser om Uppsala och kända Uppsalaprofiler. 
 
Vår guide var Anette Bergkvist, nytillträdd president, som engagerat och kunnigt varvade fakta med skrönor om allt från dueller till vetenskapliga upptäcker. Mycket spännande lärdom även för den som trodde sig kunna sitt Uppsala.  Kvällen avslutades med en bit mat på Borgen som öppnade sin uteservering exklusivt för oss.
 
En trevlig kväll med många skratt.
 
 
Höstupptakt med 1700-tals vandring 2020-08-24 22:00:00Z 0

Sommarkul Gottsunda och Sävja 

Sommarrotary den 22 juli.
Peter Marinko Styrelseledamot Rädda Barnen i Uppsala berättade inspirerat om verksamheten Sommarkul i Gottsunda och Sävja som vår klubb stöttat under några år. "De är så olika" säger mycket om hur barn är men också vi vuxna. Att involvera föräldrarna är en utmaning.
 
Sommarkul Gottsunda och Sävja 2020-07-27 22:00:00Z 0

Presidentskifte i Bewes backar

18 deltagare upplevde en härlig picknick 15 juni med presidentskifte och utdelning av
PHF (Paul Harris Fellowship) i Bewes backar. Det ordinarie Zoommötet på morgonen var inställt.
 
 
Peter, stolt dekorerad PPP (past,past president) har Paul Harris Fellow med tre rubiner på bröstet. 
Annette, glad inkommande president har fått kedjan om halsen och fäster presidentnålen på bröstet.
Övriga som erhöll en PHF var Lars-Åke, Eva,Anna-Karin, Gösta och Ulrica St.
 
 
                         
Presidentskifte i Bewes backar 2020-06-15 22:00:00Z 0

Konstvandring 

 
 
 
Den 12 maj trotsade sju medlemmar och två gäster det hotande regnet för att i majkvällen  ta del av Uppsalas offentliga konst. Under vandringen fick vi ta del av några utvalda verk som många av oss passerar varje dag men kanske inte vet så mycket om. Anna Ehn från kulturförvaltningen berättade engagerat om de olika konstverken och orsaken till deras placering och inramning. Hon talade dessutom om kommunens arbete för att skapa goda förutsättningar för konstnärer men också hur man skapar möjligheter för medborgarna att ta del av konsten. En härlig och inspirerande promenad kring biblioteket, slottet och domkyrkan.
Konstvandring 2020-05-12 22:00:00Z 0
Fortsatta möten tills vidare i elektronisk form Gösta Munktell 2020-04-28 22:00:00Z 0

Inställda möten fom 2020-03-13

Medlemmar av Uppsala Linne Rotaryklubb
 
Styrelsen har beslutat att ställa in samtliga möten som sker i Uppsala Linné Rotaryklubbs regi.
Vi planerar att ha första ordinarie möte igen måndagen den 20 april.
Inställda möten fom 2020-03-13 2020-03-11 23:00:00Z 0