06
feb
2023
Uppsala Linné
Sweden
Sweden

Davor Zovko som jobbar på Riksarkivet som statsheraldiker. Han kommer att föreläsa om heraldik för oss och även kort berätta om vaden statsheraldiker gör.