03
aug
2022
Uppsala Linné
Borgen
Orphei Drängars plats 1.
Sweden
Sweden

”New friends await in every corner of our world”

Under sommaren (29 juni till 17 augusti) möts Uppsalaklubbarna i sedvanlig ordning på onsdagar kl 12 på Borgen Grand Café & Festsalar. Orphei Drängars plats 1. Föranmälan senast tisdagen innan kl 12:00: info@borgenuppsala.se (Ange namn och klubb). Önskemål om särskild kost görs direkt till köket på tel 018- 14 21 20