Publicerad av Eva Nordin den 15 Apr 2021
Vår gästföreläsare, Sten Widmalm, inleder med att säga att det händer mycket i Indien där demokratin nu är på tydlig tillbakagång.  Och tillägger att för världen som helhet gäller att graden av demokrati nu sjunker för femtonde året i rad enligt Freedom House Index.
Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet och bedriver forskning på Indien och har mer specifikt fördjupat sig i förhållandena i Kashmir. Han inleder med beskrivningen av Indien som ett mycket spännande land, inte minst utifrån att utvecklingen sedan självständigheten 1947 har gått på tvärs mot förväntningarna om att demokratin inte skulle klara sig. Tvärtom var Indien länge ett föredöme för utvecklingen i många andra delar av världen. För många kom det dock som en chock när Varieties of  Democray Index meddelade att Indien gått från Electoral democratic till Electoral autocratic. Ett rejält nedsteg på demokratiskalan. Redan 1975 dippade demokratin, vilket bland annat berodde på rejäla problem inom det sedan frigörelsen regerande Kongresspartiet. Efter det ökade graden av demokrati igen, men stod under hot från hindunationalisterna och sedan 2014 har tillbakagången varit kraftig och är nu nere på samma nivå som dippen 1975. Avdemokratiseringen drivs på av det hårdföra hindunationalistiska partiet under premiärminister Narendra Modis ledning och landet är nu på väg att bli ett Hindu Rashtra – en etnisk stat. Lagstiftningen begränsar invandrares, flyktingars och framför allt muslimers möjligheter till medborgarskap. En rädslans kultur har spritt sig och visar sig i att skolan och civilsamhället har blivit alltmer politiserade, religionsfriheten minskar, förekomsten av tvångskonverteringar och attacker mot muslimer, kristna och daliter, liksom mot sekulära aktivister, frivillighetsorganisationer och publicister blir alltmer förekommande. Widmalm ger flera exempel på hur människorättsaktivister som arbetar för mänskliga rättigheter, anklagas för terroristbrott och fängslas utan rättegångar.
Det politiska intresset i Indien är fantastiskt stort och det är lätt att tro att civilsamhället är en kraft som stöttar demokratiseringen, men här ser vi att civilsamhället tvärtom stöttar autokratiseringen. Widmalm konstaterar att det inte är ett helt nytt fenomen och jämför med hur nationalsocialismen under Weimarrepublikens tid på 30-talet i Tyskland använde civilsamhällets organisationer för att bygga upp en totalitär stat.  Denna utveckling i Indien har pågått under en längre tid, men vuxit sig allt starkare under de senaste 25 - 30 åren. Auktoritära regimer arbetar ofta på detta sätt, man börjar med att ta bort ett antal rättigheter och går sedan vidare till konstitutionella förändringar. Utvecklingen är ytterst nedslående.
Demokratin är likväl på tillbakagång i Sydasien - Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka. Diktaturen Kina är på frammarsch ekonomiskt, militärstrategiskt och kulturellt. Kina expanderar västerut men även söderut. Med en blandning av mjuk diplomati, stora strategiska projekt för att knyta länder till sig, men också med mycket hårda nypor både inom och utom landet. Kina ger bränsle till den pågående autokratiseringsvågen.

Avslutningsvis berör Widmalm Sveriges relationer med Indien som framför allt handlar om teknik, import och export och där frågor om demokrati får en undanskymd roll. Sverige planerar att sälja 100 JAS-plan och det är tveksamt av flera skäl, men också med tanke på gränskonflikten mellan Indien och Pakistan. Kan det bli en ny Bofors-skandal? Sten Widmalm öppnade mina ögon rejält för det som händer i Asien. Inte så att jag inte visste, men mitt fokus har snarare varit demokratins skymning i Europa och Amerika. Vår president Annette Bergkvist tackade Sten Widmalm för ett mycket intressant föredrag. Jag instämmer och ser gärna en uppföljning till hösten. Till dess rekommenderar jag att se och lyssna till den inspelade versionen, där finns flera förslag på artiklar, bland annat i tidskriften Kvartal, för att mer förstå utvecklingen i Indien, Sydasien och Kina.