Publicerad av Gösta Munktell den 08 Feb 2023
Vår föredragshållare Statsheraldiker Davor Zovko Riksarkivet talade vältaligt och bildrikt om heraldik som enligt Wikipedia betyder ”Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används”.etc. Observera att ordet vapen inte betyder skjutvapen utan symboler eller märken där ett vapen kan ingå.
Davor visade många bilder där flertalet var skyddade av upphovsmannarätten och där med inte möjliga att visa på vår hemsida.
Davor började med att visa en bild på en kamouflerad soldat i stridsställning med frågan om vad som var spontant anmärkningsvärt med bilden. Soldaten bar ett gult band på ryggen som skulle symbolisera att soldaten var en av de våra. Metoden är ju tvivelaktig då även fienden kan upptäcka bandet och därmed utsätta soldaten för fiendeangrepp. Likväl behövdes ett sätt att identifiera mannarna på slagfältet och även skapa ett skydd för i första hand huvudet och en sköld. Eftersom läskunnigheten saknades uppstod behovet av symboler som kunde identifieras på avstånd dvs
Ytor med starka kontraster.
 
Ett vapen består åtminstone av en sköld och ofta en hjälm eller krona. Synlighet med kontraster mellan olika färger med inslag av metall (guld eller silver). Våra vägmärken bär tradition från vapenutformningen. Den röda kanten avser ett varningstecken som skall synas på långt håll.
 
 Vapen som symbolvärde för samhällsställning och rangordning utvecklades sedan av många samhällsklasser. 1280 infördes begreppet frälse dvs ett adelskap där ett vapen symboliserade adelssläkten. Inom den katolska kyrkan betecknade vapnet ”prästens” ställning från munk till ärkebiskop. Ett vapen går i arv i släkten.
 
 Alla har rätt att skapa ett släktvapen. Det finns dock vissa rekommendationer från 1762 som då reglerade hur ett vapen skulle utformas. Förordningen  säger att endast den som är adelsman får föra adligt vapen och öppen hjälm. Brott mot detta gav 500 silverdaler i böter. Denna förordning har sedan tidigt 1900-tal tolkats som att ofrälse (borgerliga) släkter har rätt att föra vapen men bara under sluten hjälm. Idag har denna förordning upphört att gälla av tekniska och traditionella skäl.
Du kan designa en egen sköld med hjälp från nätet. 
 
Även heraldik i pappersform förkommer.
 
 Rebusar förkommer frekvent  tex Ren med lax, Lejon med orm, Rebus på ägarens namn, Två sund
i olika vapen. Ett vapen kan finnas i grundform men med flera avbildningar skapade av olika konstnärer.
 
 Tre kronor utan sköld eller ”Sveriges lilla riksvapen” är ju idag en symbol som används ofta när det gäller svensk ”stolthet” som landslag i alla dess former och flitigt som del av varumärke.
 
Davor är ensam anställd på Riksarkivet som handlägger frågor kring utformning av nya önskemål på olika vapen. 
 
Exempel på ett vapen med en grip som är en fantasifågel på en sköld med värja och huggvapen