Publicerad av Gosta Munktell den 25 Nov 2023
Professor Henrik Williams höll ett spännande föredrag om runstenen i Rök.
Runstenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken i Ödeshögs kommun. Rök har inget med rök att göra. Namnet kommer från ordet rauk (gotländska) som betyder stenstod. Rökstenen är onekligen en stenstod med en höjd på ca 2,4 meter ovan jord. Stenen upptäcktes i början av 1600-talet och var då inmurad i en stenmur till en bod i närheten av Röks kyrka. Stenen blev skadad då den togs ur boden 1843 för att muras in i vapenhuset på den nyuppförda kyrkan. Det finns även en skada som uppstått tidigare vilken uppkommit av vittring. 1933 flyttades stenen till sin nuvarande plast utanför kyrkogården.
  Rökstenen uppfördes ca:800 är världens mest berömda runmonument och ett av världens största mysterier. Skriften består av 760 tecken ristade på alla 4 sidorna inklusive toppen och är världen längsta runskrift. Dessutom har skriften delvis krypterade delar. Språket en tidig form av fornnordiska vilket består av endast 16 tecken skiljer sig från 1000 talets runstenar som är enklare att läsa och tyda. Det finns en stor mängd runstenar som restes under vikingatiden tom medeltiden. Se Henriks bilder..
 Rökstenen är inte som senare runstenar rest som en gravsten med minnesord till en hövding och skriven av kanske en son utan en lång berättelse som går tillbaka till 536 då en vulkan kanske på Island (där vulkanisk aktivitet ju ännu idag är påtaglig) hade ett gigantiskt utbrott. Utbrottet spred ett sulfatiskt gasmoln över främst norra Europa. Flera utbrott följde vilket medförde en klimatförändring då solen ej kunde tränga igenom gasmolnet. Hälften av innevånarna i ”Sverige” beräknas ha dött. Ett dåtidens Harmagedon/Ragnarök inträffade som gav spår i isländska dikter. Varin ristade stenen efter den ”fege” dödsdömde sonen.
En våldsam strid utbröt där solen åts upp av Fenixulven.  
Det finns mycket information på nätet:
 
Jag kan rekomendera ett besök i Rök i maj och kombinera detta med en utflykt till Omberg. Där kan du se sipporna små vita, blå och gula blomma tillsammans.