Publicerad av Sören Densjö den 18 Jun 2023
Rotarys pris Eldsjälen 2023 går till Maria Talajić Fredlund som grundat volontärföreningen Refugee Support Uppsala.
 
I dag fick Maria Talajic Fredlund, motta priset Eldsjälen 2023 av Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar. Juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, har följande motivering för att Maria Talajić Fredlund är en värdig mottagare av Eldsjälen 2023:
”Händelser i vår nära omvärld har resulterat i att miljontals människor tvingas fly för sina liv. Flyktingar från Ukraina har även kommit till Uppsala. Men stödet från det offentliga är lågt, vilket gör att frivilliga insatser är oerhört angelägna. Refugee Support Uppsala är en volontärförening som bildades i april 2022.
 
Årets Eldsjäl är initiativtagare till och ordförande i denna förening. Tre gånger i veckan delar föreningen ut mat till långt över 100 flyktingar per gång. Maten tigger föreningen ihop eller köper för de gåvor som de samlar in. Det är en ständig kamp att få ihop de flera ton mat och hygienartiklar som behövs varje vecka, och vår pristagare är en riktig eldsjäl i den kampen, med hårt oavlönat arbete.
 
Under flyktingvågen för 30 år sen från forna Jugoslavien kom vår pristagarens familj till Sverige. Erfarenheterna av hur svårt det kan vara att som flykting etablera sig i ett nytt land, har givit henne erfarenheten och kraften till att nu hjälpa andra. Hennes motto är ”man ska alltid älska sin medmänniska”.
 
Genom att med sin brinnande kraft och engagemang, under nu mer än ett års tid, oförtrutet ha verkat för att underlätta i en akut livsviktig situation för utsatta människor i vårt närsamhälle, har Årets Eldsjäl levt upp till varje bokstav i kriterierna för vårt Rotary pris. På en fråga om varför hon gör detta svarar hon ”varför gör inte alla det?”.
 
Det är en bra fråga att ställa till oss alla när vi nu överlämnar Rotarys Eldsjälspris i Uppsala-Knivsta 2023 till Maria Talajić Fredlund, för hennes enastående och livsviktiga kamp för utsatta ukrainska flyktingar, inom organisationen Refugee Support Uppsala.
 
 
 
Information om föreningen finns på https://refugeesupport.se/ och deras Facebook-sida Refugee Support Uppsala
 
Kort om Maria Talajić Fredlund: Maria är 26-årig småbarnsmamma i Uppsala. Dagtid jobbar hon som projektsamordnare för ukrainska flyktingar på Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. Marias mamma och hennes fem äldre syskon flydde kriget i forna Jugoslavien. Maria föddes i Sverige, men har sett vilka djupa sår ett krig kan skapa.
Om Rotarys Eldsjälspris: Med Rotarys Eldsjälspris vill Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta uppmärksamma privatpersoner i Uppsalaregionen som på ideell basis lägger ner tid, engagemang och hjärta för att göra gott för andra.
Rotarys Eldsjälspris är ett pris i samma anda som priset Rotarys Guldhjärta, som delats ut 13 år i rad till godhjärtade företagare i länet. Idag, den 15 juni, delades Rotarys Eldsjälspris ut för femte året i rad. Eldsjälen är varje år en unik statyett i glas skapad av glasblåsarna vid Ulva kvarn.
 
För mer information
Juryns ordförande Eva Sterte, 0708-56 39 56 eller Sören Densjö, 070-585 05 25, e-post: soren@densjo.se
 
Bild för fri användning
Maria Talajić Fredlund, 26 år, är mottagare av Rotarys pris Eldsjälen 2023 (foto: Sören Densjö)
 
Om Rotary.
Rotary har 1,4 miljoner medlemmar fördelade på över 46 000 klubbar runt om i världen. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitär service.
 
Den första Uppsalaklubben startade 1936 och i dag finns här åtta klubbar som samlar ca 500 medlemmar. I Knivsta finns en klubb med 40 medlemmar.
 
Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. Till de större projekten kan nämnas att utrota polio, End Polio Now, i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation. Uppsalaklubbarna arbetar sedan flera år med ett omfattande vattenprojekt i Mutomo, Kenya. Ett annat framgångsrikt engagemang har varit mentorprojektet för nyanlända akademiker.