Vid klubbens första fysiska möte efter pandemin gästades vi av Fahiya Rashid som presenterade sig själv och målet för sina masterstudier vid Uppsala universitet som Rotary Peace Fellow. Fahiya föddes i Bangladesh, men flyttade med sin familj till U.S.A. när hon var tre år och kom att växa upp i Kalifornien. Studier vid University of California väckte hennes intresse för konfliktanalyser och studier av människors oförmåga att ta till sig andra perspektiv än det egna.
Därefter blev det fältstudier i Jordanien med den brännande Israel-Palestinakonflikten i omedelbar närhet. Under tre år arbetade Fahiya med frågor om global säkerhet och utveckling i Bangladesh för att därefter fortsätta med konfliktstudier i Heidelberg i Tyskland kring länder som Palestina, Sudan och Somalia. Fokus har varit på kvalitativa studier och Fahiya ser nu fram emot att mer få fördjupa sig i kvantitativa studier eftersom Freds- och konfliktforskningen i Uppsala utmärker sig för att ha samlat in och organiserat mycket bra data från hela världen. De utgör ett gott underlag för de studier kring konfliktlösning som Fahiya nu framför allt vill ägna sig åt. Fahiya berättade vidare att hon är mycket intresserad av språk. Hon talar bengali, engelska, tyska och vill även lära sig svenska.
Rotary Linné har flyttat till Borgen vid Orphei Drängars Plats för sina frukostmöten framöver. Dagens möte var mycket välbesökt och det är bara att konstatera att längtan efter att åter få träffas på riktigt - var riktigt stor!