Publicerad av Gösta Munktell den 21 Feb 2024
Dagens föredrag hölls av Ann-Helen Meijer von Bremer.  
REKO står för REjäl KOnsumtion. I korthet går REKO-ringens verksamhet ut på att sälja lokalproducerade gärna ekologiska livsmedel utan att alls involvera mellanhänder. I Uppsala finns 4 till 5 administrativa grupper som är verksamma på Facebook. Gruppen REKO-ringen Boländerna har ca 20 000 medlemmar och 300 - 500 trogna kunder. Länken REKO är informativ.
 
 
  Idén kommer från Frankrike, via Finland. REKO är ingen förening eller företag. Inga medlemmar. Inga avgifter. 
REKO uppstod först i Västergötland och finns förutom i Uppsalaområdet i Sala, Heby och Storvreta.
Hur många REKO ringar som nu är verksamma visste inte Ann. Vem som helst kan starta en REKO ring.
REKO-ringen Boländerna fick i juni 2023 pris som årets landsbygdsaktör. Se gärna länken.
I oktober 2023 fick REKO-ringen Boländerna även Naturskyddsföreningens miljöpris. Se gärna länken
 
 Ann huserar på gården Sunnansjö utanför Järlåsa. Hon visade en bild på tjuren Boris som förutom bli pappa till flera kalvar sluta livet som köttprodukter. En gård drivs med respekt till djuren men utan därför vara sentimental. ”Det går att tycka om djuren när dom lever och sedan blir kött”. Hon driver även företaget UTTRYCK AB med underrubriken Journalistik Debatt Föredrag med tonvikt mot relationer till naturen.
 
 Efter en uppstartsdiskussion blev beslutet i REKO Boländerna att avståndet till en producent skulle vara max 10 mil för lokalt producerade produkter med dispens till 15 mil för andra produkter.
Varannan torsdag träffas producenter och konsumenter på en parkeringsplats mellan IKEA och Stadium där beroende på årstiden ca 30 till 50 producenter infinner sig. Alla affärer är uppgjorda på förhand genom att en producent annonserar på Facebook och en konsument lägger en beställning som sedan lämnas ut på parkeringsplatsen. Finessen med detta är ett inget tillstånd behövs eftersom det inte är fråga om en marknad. Långväga gästspel förekommer då producenter av till exempel renkött och godis mm är välkomna.
REKO utför ingen kvalitetskontroll på producentens varor. Alla produktionssätt får förekomma. Dock måste en producent kunna beskriva produktionssättet. Att falskt uppge ett en vara är ekologiskt odlat eller kravmärkt bryter mot REKOS regler. Kvalitén bestäms i relationen mellan producenten och kunden och jag uppfattade att samsynen var mycket god liksom stämningen på parkeringsplatsen.
REKO är en motpol till massproducerad föda ”matöknar” som anonymt hamnar på en stormarknad.
Min lilla kommentar är att det går att köpa lokalt producerad mat från ett avlägset land och händelsevis ha träffat producenten. Mitt exempel är Pecoriono Sardo producerat i Itiri på Sardinien som jag köpt på ICA i Bergsbrunna.