Publicerad av Eva Nordin den 08 Nov 2023
Dagens föredragshållare, Bengt Olsen, talade över ämnet:   Om OCD, den tredje största, men mest okända, psykiatriska diagnosen. Olsen inledde med att berätta att han är medlem i den lokala Uppsala OCD-föreningen som ingår i det svenska OCD-förbundet. Förbundet är en rikstäckande intresseförening som har till uppgift att stödja människor som lider av tvångssyndrom och relaterade syndrom, deras anhöriga och att sprida kunskap och information till allmänheten och inom sjukvården.
 
OCD är en förkortning för Obsessive Compulsive Disorder och benämns tvångssyndrom på svenska. Personer med tvång plågas av ihållande tankar kring t.ex. sjukdomar, smuts, våldshandlingar och att göra fel. Tankarna leder ofta till tvångshandlingar för att dämpa ångesten. Tvångsritualen yttrar sig på många olika sätt. Det kan handla om att duscha länge och upprepat. Eller att kontrollera saker upprepade gånger. Anhöriga dras ofta in i ritualerna, som kan bli så omfattande att man inte klarar av skola och arbete. För att uppfylla diagnosen ocd krävs det att tvångstankar och/eller tvångshandlingar upptar mycket tid. Riktmärket är ca en timme per dag och att ett subjektivt lidande är kopplat till att försöka motstå dessa handlingar och tankar.
 
     En närliggande diagnos är samlarsyndrom, som fullständigt tar över en människas liv, så att det blir okontrollerbart. Ett annat uttryck är upplevd fulhet, som bland barn och unga kan leda till att de inte kan visa sig bland folk och blir hemmasittare. Därmed missar de skola och utbildning.
    
Ocd för med sig starka skamkänslor, som leder till att de drabbade inte söker hjälp och därmed går under radarn, både i skola och inom vården. Ocd finns beskrivet i alla länder och kulturer världen över även om de konkreta yttringarna kan se olika ut, och drabbar tillsammans med närliggande symptom ca 5% av befolkningen.
    
Det finns behandlingar med goda resultat, KBT (kognitiv beteendeterapi) och mediciner. Ibland båda tillsammans. Ju tidigare upptäckt av syndromet desto större möjlighet att behandlingen lyckas. Förutom det stora lidande som syndromet orsakar på individnivå leder ocd till stora kostnader så samhällsnivå. Utan behandling ökar risken för sjukskrivningar, förtidspension och långsiktig arbetslöshet, samt risk för självmord.
    
Vi fick lyssna till ett engagerande och mycket tankeväckande föredrag. För mer information och kunskap hänvisade Bengt Olsen till OCD-förbundets hemsida.