Publicerad av Gösta Munktell den 15 May 2021
Anteckningar förda vid föredrag av Peter Eklund.
Mutomo ligger vid spetsen av den blå pilen i bilden.
Du kan läsa mer om Mutomo i tex Wikipedia. 
Det heter numera Mutomoprojekten ”Sweden – Mutomo Projects   International NGO”.
Ett projekt har alltid ett mål och ett avslut men verksamheten i Mutomo har utvecklats till en serie av projekt.
Peter Eklund är sedan 2 år ordförande och har fått ytterligare 2 års uppdrag.
Sten Kvarfordh sum tillhör Uppsala Carolina RK är grundare och projektledare.
Peter nämner att ordförandskapet är näst intill ett heltidsarbete.
 
Förr tog det 7.8 timmar att ta sig från Nairobi till Mutomo.  Nu har kineserna bygg en asfalterad väg från Momobasa vid kusten till gränsen av Etiopien.
Från flygplatsen i Nairobi tar det numera ca 4 timmar att ta sig till Mutomo.
Mutomodistriktet är av Upplands storlek och har ca  300 000 innevånare.
70 % lever under fattigdomsgränsen. Medelinkomsten är < 1,25 USD per dag vilket är ca 12 SEK.
Där finns många föräldrarlösa barn och svält är ett stort problem. Mutomo är ett halvtorrt område med två regnperioder en
stor i oktober och en skvätt i april maj. Projekten lever av sponsring och gåvor samt medlemsavgifter.
 
Mutomoprojektens nuvarande fokusområden
 • Vatten; borrning ,vattentankar och samla vatten i dammar och skrevor
 • Hållbar utveckling; mikrokrediter, trädplantering
Att lämna ut mikrokrediter tex för att köpa en motorcykel för att idka taxinäring ”Boda Boda”
(Se https://en.wikipedia.org/wiki/Boda_boda). Jmf Tuk Tuk den trehjuliga varianten som är vanlig Sydostasien.
Ett annat exempel är att köpa ett hönshus för producera och sälja ägg. Ungefär 20 000 träd är planterade hittills.
 • Idrott; fotboll, floorball (innebandy utopmhus), löpning
Ungdomen har inte speciellt mycket att göra och hamna i kriminalitet. Olika typer av idrottsaktiviteter som
floorball(innebandy utomhus och löpning finns på schemat.
 • Familjeplaneringä är ett mycket högt prioriterat område; färre barn per familj, unga mödrar
Där finns familjer som har ända upp till 12 barn som en försäkran om att bli försörjd på ålderdomen.
Där finns mänga unga mödrar, ner till 12 år och frågan är vad det är för typ av män so ger sig på så unga flickor.
Det finns tom lärare som förgriper sig på så unga flickor.
Vi har nu ett familjeplaneringsprojekt för unga mödrar i Kasala och i Matima där vi hittade 110 nya okända unga mödrar.
 • Vi bygger s skolor; klassrum, sovsalar, skolkök, toaletter, bibliotek, administration. Totalt har ví hittills byggt ett 60 tal skolor.
 • Föräldrar
 • lösa barn eller barn som saknar en förälder kan bli fadderbarn. Vi vill inte sätta dom på ungdomshem utan placeras i familjehem vilket fungerar mycket bra
Hur började det hela?
Tandläkaren Sten Kvarford gick i pension 2001 och anmälde sig till Doctors of Sweden
som skickade honom till Mutomo. Mellan 2001 och 2006 (Mutomo Mission Hospital)
var Sten under 6 veckorsperioder i Mutomo. Sten insåg tidigt att det fanns mycket
mer att göra än att laga tänder. Starten blev vattentankar som ett klubbprojekt i Uppsala
Carolina Rotaryklubb.
Tack vare Stens kontaktnät växte projektet och det blev nödvändigt att bilda en ideell förening 2007
som nu i år omsätter mellan 3 till 4 miljoner kronor. Föreningen har ett 90 konto där dom administrativa
kostnaderna är noll kronor. Allt arbete sker ideellt. I Mutomo har vi för närvarande 27 anställda
vara i vårt workcenter 10-12 personer. Sedan har vi dom som jobbar i våra vattenkiosker,
nattvakter och övrig personal.
 
 
Situationen i april 2021
Corona har drabbat Kenya med ca 135 009 fall varav ca 95 000 är återställda. Ca 2 500 dödsfall. Medelåldern är endast ca 20 år.
I Mutomo har man haft ca 40 fall där Corona först inträffade på ett fängelse där alla 14 fångar fick Corona.
Det här är ett mönster vi känner igen. En utomstående som bär smittan (kanske omedveten) kommer på besök
och sprider smittan i en oskyddad miljö. Detta inträffade till exempel på äldreboendet Malmen i Fagersta förra våren. 
Att borra för vatten och hantera vattentankar har dock påverkats.
Att ge ut mikrokrediter har påverkats eftersom man inte kan träffas i stora grupper.
All utlåning är stoppad. Nu koncentreras verksamheten på att återkräva givna krediter.
Kenya är ett land som är mycket beroende av inkomster från turism som ju minskat pga Coronan. Arbetslösheten har ökat.
Skolorna har varit stängda och barnen hemförvisade under nästan ett år.
Skolorna kom i gång i februari igen vilket medfört ökad våld i nära relationer och att antalet unga mödrar ökat.
 
 
Vi siktar mot en långsiktig hållbar utveckling.
Målet är att bli självförsörjande. Vi har köpt ca 8 hektar uppdelade i tre stycken land.
Ett heter Stenland. Ett annat heter Stigland uppkallat efter en stor sponsor samt en liten hörna
som heter Peters corner.
Vår klubb bidrog med 1 000 kr samt sökte ur U Fonden bidrag och fick 6000 :-  för att komma igång och bildade en referensgrupp som kunde åka till Mutomo.
U Fondens kalender kommer att innehålla en bild på referensgruppen och berätta om att vår klubba bidragit.
Gästarbetare hjälper till med att röja marken där tex Aloe vera kommer att odlas.
Ca 600 träd är planterade. Området måste inhägnas även med en underjordisk del för att hindra tjuvar och ekorrar tillträde. Ekorrarna är dock fridlysta men kan skrämmas med till exempel slangbellor.
För att driva på trädplanteringen anordnas tävlingar där flest antal överlevande träd räknas.
Ca 10 000 träd planterades. Kyatune Special School vann som vi också söker Global Grant medel för.
Mutomoprojektens finansiering.
 
SMPI , Sweden Mutomo Project International board in SE & Mutomo, är en  ideell förening i Kenya
med en egen styrelse där 3 medlemmar från Sverige ingår. Idag. Idag sker finansieringen enbart från Mutomoprojekten.
Företaget GMC Ltd (Green Mutomo Company Project Ltd) är bildat som kommer ha flera olika verksamheter,
Vi tar hjälp av en managementkonsult för att skriva policys och på så sätt göra det möjligt att söka bidrag från EU,
Kenyanska staten, FN med flera för att få fler ben i finansieringen.
 
GMC Ltd består av flera resultatenheter (som exempel):
 • Birgittas bakery
 • Christines fruits
 • Klaras Cannery
 • Saras Greenhouse
 • Lauryns Siedlings
 • Mercys Trees
(Min anmärkning: Kvinnor vid ratten)
GMCs vinst fördelas mellan bolaget och SMPI.som fortsätter med sina olika projekt som familjeplanering, vattensystem,
skolor, sport, barnstöd och mikrokrediter.
Just nu byggs Birgittas bageri i Peters corner. Vi har fått en sponsor som bidrar med 1,2 MSEK som stöd att bygga upp bageriet.
Vi kämpar för att budgeten skall gå ihop med 1,2 MSEK,
 
 
Skolor:
I området finns ca 30 000 barn och 300 skolor.
Exempel Mutha, Katundu, Sallen, Munathi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vatten.
I en vattenkiosk kan du köpa 20 liter vatten för 7 shilling (1,00 Kenyansk shilling =
0,077792131 Svensk krona) i en Jerry can. Jerry Can är ursprungligen en dunk i pressad plåt
som togs from i Tyskland under 30 talet för militärt bruk.
I Heby har vi en ideell förening som hete Solskänk. Föreningen består av elfirmor
som gått samma och skänker solpaneler för att driva pumparna och försörja vattenkioskerna.
Att borra efter vatten är dyrt eftersom man måste borra djupt (ner till 250 meter) för att hitta sötvatten.
Ett borrhål kan då kosta 0,5 MSEK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Kyatune Special School med devisen ”Yoy can move from zero to a hero” går ca 200 barn med olika funktionsnedsättningar. Här har vi lämnat in en Global Grant ansökan som tagit mycket lång tid att behandla. Vi gjorde en ansökan tillsammans med Machako RK som dock visade sig icke vara kvalificerad. Kitengela RK är ny värdklubb. Samarbetspartner i detta projekt är:

Ø  SMPI NGO

Ø  RC of Kitengela

Ø  RC of Uppsala Linné

Ø  Kyatune Special School

Ø  Mutomoprojekten Ideell Förening

Ø  Solskänkt Ideell förening

Finansiering

Ø  Medlemsklubbarna; 16000 USD

Ø  Solskänkt; 10000 USD

Ø  TRF District 2350; 10000 USD

Ø  TRF Evanston: 10000 USD

Ø  SUMMA; 46000 USD

Bidragen från TRF har stramats åt med tiden.

 
Familjeplanering
Familjeplanering är ett stort prioriterat område. Vi utbildar instruktör som ger kvinnor och män förslag på olika metoder för barnbegränsning.
Exempel är P piller eller implantat till kvinnor och kondomer till män.
 
Mikrokrediter
Som nämnts beviljat vi för närvarande inge nya krediter utan koncentrera oss på att samla in pengar och bokföring,
 
Fadderbarn och sport
En ansvarig finns som övervakar barnen. När det gäller sport gäller 50% pojkar och 50% flickor. Under pandemin har verksamheten varit inställd.
Nu utbildas 20 tränare i en sportakademi för olika lag,
 
Mutomoprojekten har en hemsida https://swedenmutomo.com som är väl värd ett besök.
 
Mutomoprojekten firar 20 års jubileum i år. En fest planeras som förhoppningsvis kan äga rum i november.
 
Visionen för år 2050 är ”Make Mutomo Green Again”
 
 
Medlemskap
300 kr    1 person
500 kr     Familj
1000 kr Rotaryklubbar  (just nu 18 klubbar och några är på gång)
1500 kr   Företag och organisationer
Kvartalstidningen Mutomo News
Swish 1239002452   
Bankgiro 669-7858   
Pg  900245-2
 
Frågor från åhörare:
Satsar ni på att förbygga och förhindra våld i nära relationer? Hur är det med utbildning?
Svar; Vi har försökt men det visade sig vara ett mycket stort område så vi mäktade inte med att komma in i det.
Utbildning är viktigt och vi har precis instiftat ett stipendium på 150 000 kr om året för att täcka bland annat skolavgifter. Skolan är inte fri i Kenya,
 
Det kan bli en resa till Mutomo nästa år i januari 17-18/1. Kostnad ca 10- 12 000 per person,
Det minskade bidraget från TRF bör kunna täcks av egna medel. Risken finns att ett borrhål inte ger vatten.
Peter säger sig dock ha hittat en sponsor som i så fall går in och tar borrhål nr 2.
 
Ett problem är tillgången på kunnig personal för att hantera all teknik som behövs.
En kabel mellan en solpanel som både försörjde avsaltningsanläggningen och borrhålet grävdes av vilket orsakade materiella skador.
Solpanelen delas mellan borrhålet och avsaltningsanläggningen vilket var ett trixit arbete.
Som väl var är en av sponsorerna en duktig elektriker som hjälpte till att fixa en lösning.