Publicerad av Adam Sabir
Dagens föredrag hölls av klubbens Peace fellow Malika Rakhmankulova. Malika har en bakgrund i Ryssland och Moskva som hon kom att lämna för Förenta staterna vid 12 års ålder. Väl i staterna har Malika utbildat sig inom flera områden med en Bachelor degree vid Yale University och dubbla examina inom området biofysik samt biokemi och ”politisk vetenskap”. Hon har en ”medical and master degree of public health”. Hon beskriver att hennes långsiktiga mål är att jobba med fredsbevarande strategier. Den masterutbildning hon nu fullför säger hon tjänar detta syfte väl. 
Hon har i sitt internship arbetat i ett projekt se länk vid institutionen med att insamla information som är av den digniteten att det anses ha ett avgörande för siandet om potentiella framtida konflikter. Att samla information sker genom att sålla bort medveten felinformation sk disinformation samt genom bortgallringen av omedveten felaktig informationstradering dvs sk missinformation. Genom att selektivt samla data kring exempelvis en regions konflikthistoria, politiska spänningar, ideologiska strömningar mm har Malika den data som behövs för att ett av hennes arbetsverktyg skall kunna bedöma risken för upptrappning samt konflikt i ett givet geografiskt område. Arbetsverktyget är en programvara av typen AI ”Artificiell Intelligens” särskilt framtagen för att genomföra den typen av analyser och riskbedömningar. Detta program är då tänkt att vara ett verktyg vars insikter vidare på ett politiskt plan kan användas för att kväsa blodiga konflikter i ett tidigt skede eller komma underfund med orsaksgrunderna till en konflikt. I rätt händer erbjuder därför ett sådant verktyg en potentiell möjlighet till att bromsa begynnande blodspillan. I fel händer kan ett sådant verktyg å andra sidan användas till att underblåsa konflikter. På frågan om programvaran skulle kunna förutspå konflikten i Ukraina var svaret nej, då bland annat fokusområdena för informationssamlandet fram tills nu har varit Afrika och Mellanöstern och då inom relativt små ytor 55*55 km och inte mellan två länder.