Publicerad av Mats Åhlund
Peter Eklund berättar om Mutomoprojektet med avslutande bistånd av projektets grundare Sten Kvarfordh.
Projektet startade som ett vattenprojekt i Mutomo som ligger utanför Nairobi i Kenya.
Huvudsyftet var och är att skaffa fram rent vatten. Projektet är inte vinstdrivande.
Mottot är ”hjälp till självhjälp”. Man skapar hållbara lösningar för framtiden.
Det vatten som nu framställs kan både användas av befolkningen och säljas.
Så kan projektet bli självförsörjande. Projektet har utvecklats och nu finns, förutom vattenanläggningar,
även skola, bostadslogement, hygienanläggningar, hönshus, boskap och mycket annat.
har utvecklats till följande main objectives of the organization;
• Provision of water and safe water for drinking to the community
• Support Education
• Micro credit groups (som I viss mån ses över då det utnyttjats på felaktigt sätt)
• Family planning program
• Teen mothers’ program
• Child Sponsorship
• Agriculture
• Tree Planting
• Sports