Publicerad av Eva Nordin den 13 Feb 2023
Dagens föredragshållare, Gabriella Amini, kommer från Kongo, men tvingades år 2017 på grund av krig fly till Nakivale refugee settlement i södra Uganda. För ett år sedan kom hon som kvotflykting till Sverige tillsammans med sin son och en syster. Vilket innebär att de får permanent uppehållstillstånd och en framtid i Sverige.
  Föredraget med rubriken Encourage menstrual health education to women and girls in underprivileged communities tog sin utgångspunkt i hennes egen livsberättelse. När hon tretton år gammal fick sin första mens var det inget som hon kunde tala med sin mamma om. Att tala om mens, sexualitet och kvinnors reproduktiva hälsa var tabu. Hon beskrev hur flickor skäms, smyger med mensen och på egen hand försöker lösa hur de ska hantera det. Flickor har inte trosor och inget att stoppa blodet med, så de stannar hemma från skolan och på det sättet missar de undervisning. För många leder det till att de helt och hållet slutar skolan. De blir lätta offer sexuella övergrepp.
    
  Gabriella blev 18 år gammal med barn. Eftersom hon inte fått lära sig något om menscykler och ägglossning tog det lång tid innan hon förstod att hon var gravid. Bristen på kunskap och en arena för att tala om flickors och kvinnors erfarenheter ledde henne så småningom till att i flyktinglägret I Uganda utveckla ett program med rubriken: We Empower Her.
    
  Programmet tar sin utgångspunkt i att börja tala med flickor om menstruation, mensskydd, menscykler, ägglossning och preventivmedel.  Helt enkel att ge dem makt och inflytande över sina liv. Programmet innehåller seminarier, menstruationskalendrar, utdelning av trosor och kurser i att sy bindor som kan tvättas och återanvändas. Vatten kan vara en oerhörd bristvara i ett flyktingläger, så menskoppen är ett bra alternativ, eftersom den kan sköljas med mindre vattenåtgång och återanvändas under flera år. För flickor som blivit omskurna från till exempel Etiopien är det dock inte möjligt att använda menskopp. Överhuvudtaget kan kulturella tabun vara stora hinder. Det är därför oerhört viktigt att skapa tillit och vara i dialog med de flickor och kvinnor som man vänder sig till. Själva grundbulten i allt utvecklingsarbete vill jag själv lägga till. Och grundbulten i detta program är att ge kvinnor makt över sina liv.
     
  Gabriella inledde sitt föredrag med att med ett skratt kalla sig själv Drottningen av mens Denna morgon fick vi ta del av en kraftfull ung kvinna som i sin närmiljö brutit isen och börjat ställa frågor och lyssna till flickor och kvinnor kring för dem livsviktiga frågor. Hon är en av flera som gör det med stöd av Cova Project, ursprungligen ett australiensiskt biståndsprogram, som stödjer kvinnor på många håll i Afrika.
    
Den som är intresserad kan finna mer information på Facebook och Instagram.