En grupp vandrande Rotarianer från klubben samt 2 gäster samlades utanför domkyrkan för att genomföra en exkursion i Uppsalas kärna under ledning av Annette vår tidigare president och utbildad guide.
Medeltiden i norden omfattar tiden från ca 1050 till 1520 då reformationen påbörjades. Att på en timme vandra igenom Uppsalas medeltid och alla händelser är naturligtvis omöjligt.
 
Annette valda några episoder. Uppsala första ärkebiskop huserade i Gamla Uppsala med syftet att "konkurrera ut" de gamla gudarna.
Placeringen i Gamla Uppsala var inte optimal utifrån kommunikationsmöjligheterna. Efter dramatik då en pretendent till ärkebiskopssätet besöket påven bakom lede fienden Danmarks rygg men där uppstickaren sedan avsattes beslöt påven 1258 att biskopssätet skulle flyttas till Uppsala som då bytte namn från att tidigare hetat Östra Aros. Kring 1272 påbörjades bygget av Uppsala domkyrka under ledning av en fransk arkitekt.
Domkyrkan ligger på en höjd ca 7 meter som består av jord ditforslad (med tvång) av bönderna i trakten. Mycket dramatik har utspelas kring platsen där domkyrkan nu ligger. Enligt legenden stupade Erik då Sveriges "kung" 18 maj 1160 med ett halshugg utfört av den danske prinsen Magnus Henriksson (Wikipedia). Erik deltog i en mässa i den kyrka som då låg på platsen där domkyrkan nu finns. Erik blev sedan helgonförklarad.
Annette berättade även om Jakob Ulfsson som från 18 december 1469 vid ca 34 års ålder till  oktober 1514 dvs under ca 45 år var ärkebiskop. Han är den ärkebiskop som hittills har innehaft ämbetet under längst tid och det rekordet kommer säkert att stå sig.
Jakob var bland annat den drivande kraften bakom grundandet av Uppsala universitet 1477 och även ansvarig för boktryckarkonstens införande i Sverige på 1480-talet.
Invid domkyrkan står Jakob som staty skapad av Christian Eriksson (1858–1935).
Här finns en intressant iakttagelse. I bakgrunden på gruppbilden där Annette håller fram en bild på statyn syns även en liten staty som föreställer Nathan Söderblom utförd av Bror Hjort 1931.
Utseendet hos Erik den helige är okänt. Jämför man statyerna är det troligt att Christian Eriksson lånade lite av Nathan Söderblom i sin framställning.
Vandringen avslutades där det före detta Franscikanerkonventet låg. Platsen är nu ett litet torg vid Klostergatan med en lekplats och informationstavlor om konventet.
Något kylslagna i den begynnande skymningen intog vi middag på restaurang Klang. Alla råkade oberoende av varandra beställa Fish & Chips men som väl var med lite olika drycker till.
Efter trevlig samvaro vandrade/bilade/bussade vi våra egna vägar hem.