Publicerad av Katarina Bäcklund Stålenheim den 25 Jan 2021
Dagens föreläsare: Margareta Raab, organist i Uppsala domkyrka och ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening. Ledare för Uppsala domkyrkas flickkör och gosskör. Margarets mission är att få pojkar och flickor att sjunga.
Domkyrkans flickkör och gosskör har samma uppbyggnad och samma organisation och sträcker sig från andra klass till 20 års ålder. Från fjärdeklass går man konsertkör. Totalt omfattar det 180 korister. Uppsala domkyrka erbjuder körsång för alla, i alla åldrar och på alla nivåer, vilket är unikt. Margareta betonade att det är viktigt att alla får sjunga, att det finns körer där alla får vara med, får sjunga på sin nivå och får de utmaningar de behöver. Körsången ger långsamma intryck, musikaliska upplevelser att bära med sig och sången ger vänner genom livet. Sedan ett år tillbaka är FN:s barnkonvention svensk lag. Allt Svenska kyrkan gör ska ske med barnperspektivet.
 
Margareta berättade att hon arbetar under samma förutsättningar med pojkar och flickor, men separat, och har goda erfarenheter av det. En pojke som valt körsång har gjort ett mycket aktivt fritidsval med många barriärer som övervunnits på vägen dit. Det leder till en stark gemenskap över åldersgränserna. Gemenskapen är viktig och bidrar, tillsammans med de musikaliska upplevelserna, till att många stannar kvar i kören i 10-15 år. Många fortsätter också att hålla kontakten långt efter det att de har slutat. I gosskören slipper pojkarna vara den lilla klicken av pojkar i en stor kör full av flickor. Pojkarna i barnkören är ofta stökiga, vilket bland annat beror på att de är mindre mogna och att repetitionerna utförs på ett sätt som är anpassat för flickorna. Gosskören har också ett egenvärde som konstform.
 
Uppsala domkyrkas gosskör är Sveriges äldsta organiserade gosskör och bildades på initiativ av ärkebiskop Nathan Söderblom 1920 men det har säkert funnit sjungande pojkar tidigare än så i svenska katedraler. Nathan Söderblom satsade även resurser på flickkörer. 2020 planerades ett stor jubileum man att fick ställas in på grund av coronapandemin. Jubileumsboken publicerades men boksläppet ställdes in. Jubileumsutsättningen hoppas man kunna inviga den 9 maj i år. Den 21 november 1920 skedde det första framförandet. Den 21 november 2021 hoppas man kunna hålla sin jubileumskonsert.
 
Körsången är en livsnerv för många, även för unga, och pandemin är en utmaning. Den innebär kortare repetitioner, inga pauser och inget fika. Den psykiska ohälsan har ökat på grund av körernas uppehåll. Några erfarenheter som man ändå tar med sig, berättade Margareta är, att man har lärt sig att sjunga med avstånd vilket skärper koncentrationen och har lett till att alla utvecklats. Man kommer inte att flytta ihop igen! Zoomsändningar och egna övningar på Youtube har lett till att alla med,  närvaron är 100 %. Detta kommer körerna fortsätta med.
 
Tills sist lyfte Margareta fram att Nathan Söderblom inte bara startade gosskören utan att han också fick fredspriset. Att starta gosskören kan nog också ses som en fredsgärning. Ungdomarna blir tränade i samarbete och mjuka värden – de här ungdomarna kommer inte att starta krig.