Publicerad av Gro Hansen
Fredagen den 13 april var vi ett gäng från klubben som samlades i Stadshuset för att få en förevisning av offentlig konst i och runtom stadshuset. Konstvandringen leddes av Anna Ehn, chef för offentlig konst i Uppsala kommun.
Anna startade med att berätta om stadshusets tillbyggnad och hur intentionerna varit att bevara mycket av den ursprungliga arkitekturen och strukturen. Redan när Stadshuset började byggas i början av 60-talet var intentionen att huset skulle vara en kvadratisk byggnad i sex våningar med en innergård. Det vinnande förslaget bantades dock till hälften av ursprunget, dels av ekonomiska skäl, och på grund av oenighet i kommunfullmäktige.  Huset byggdes under åren 1961-64, i sin första utformning. 
Tillbyggnaden av Stadshuset blev färdigt våren 2021, nu i en kvadratisk form och med kommunfullmäktige- och kommunstyrelsesalar placerat i mitten av kvadraten. När det gällde upphandling av offentlig konst till och runtom Stadshuset berättade Anna att ett starkt tema var att gestalta demokrati på olika sätt. Stadshuset ska ju kunna vara en mötesplats och på olika sätt representera invånarna och därmed också invånarnas synpunkter, idéer och tankar – demokratins kärna.
Vår vandring fortsatte sedan utanför Stadshuset, först ut mot Vaksalagatan och därefter på andra sidan, mot resecentrum. Vi avslutade vid konstverket i passagen vid Resecentrum med att titta på Astrid Kroghs kaleidoskopliknande upplysta verk, Rytm, från olika platser i staden.
 
Kvällen avslutades med trevligt eftersnack över en bit mat och dryck på Stationen.
 
Några konstverk som förevisades