Medlemmar av Uppsala Linne Rotaryklubb
 
Styrelsen har beslutat att ställa in samtliga möten som sker i Uppsala Linné Rotaryklubbs regi.
Vi planerar att ha första ordinarie möte igen måndagen den 20 april.