Publicerad av Gösta Munktell den 30 Nov 2022
 
Den 28 november gästades klubben av ämbetsrådet Hans Öqvist som gav oss alla en första insikt i hur en av landets största myndigheter, Trafikverket, styrs av regeringen, med hjälp av Regeringskansliet.
Bilden visar hur myndighetsstyrningen går till i praktiken.
Föredragningen började som sig bör i det stora, med en snabb genomgång av grundlagarna, och Hans gick gradvis ned i de olika dokument och samverkansformer som krävs för att regeringen ska kunna använda Trafikverket på det sätt man vill.
Deltagarna fick sig också till livs en snabb inblick i de styrningsfrågor som nu präglar arbete i Regeringskansliet, nämligen arbetet med att ta fram regleringsbrev för myndigheterna - en process som avslutas strax innan julafton!
Vi som läst historia minns säkert Axel Oxenstierna. Han betraktas som grundaren av vår statsapparat med ämbetsverk och lyckades dessutom få dem att samarbeta. .