Publicerad av Eva Nordin den 31 Jan 2023
Dagens talare Erik Huss inledde sitt föredrag med att visa det allra första fotot taget från rymden på vår planet 1968. Atmosfären är det tunna lilla skalet som håller oss vid liv och alltsedan bilden togs har koldioxidhalten i atmosfären ökat dramatiskt och planeten mår allt sämre på grund av människans aktiviteter. Det känner vi alla till, men Erik pekar också ut att vi aldrig tidigare haft sådan makt att ställa om våra liv till att leva i harmoni med naturen och klimatet.
 Erik Huss är forskarutbildad geograf och vetenskapsjournalist med inriktning mot glaciologi och klimatutveckling. Sedan början av 1990-talet har han varit många vår- och vintersäsonger i Lapplands fjällvärld, borrat iskärnor i det oändliga Antarktis.  Han har bland annat jobbat med Nobelprisen som presschef för Kungliga Vetenskapsakademien, varit vetenskapsredaktör inom ett globalt nätverk med 12 000 forskare inom Earth System Science. Sedan tio år arbetar han i näringslivet som kommunikations- och PR-chef.
   
 Erik är en engagerad talare och börjar med att ge oss ett slag i magen med alla de kunskaper och fakta vi har om de förödande konsekvenserna av koldioxidutsläppen för vår planet. Om vi skulle samla planetens 8 miljarder människor på Gotland och ställa dem tätt intill varandra skulle de täcka endast 60 % av Gotlands yta. Vi tar inte mer plats än så, men självklart handlar det inte om yta utan om vilka resurser som behövs för att livnära 8 miljarder människor. Det är enorma skillnader mellan vilket utrymme olika människor och befolkningar utnyttjar.  Sverige ligger på plats 10 i världen när det gäller vårt ekologiska fotavtryck. God ekonomi, stor konsumtion med mycket import från Kina, den största bränsleslukande bilparken per capita i Europa, resor och ökat köttätande renderar oss vårt stora ekologiska avtryck. På plussidan för vår del är givetvis att vi i det närmaste har 100 % fossilfri el.
   
 Planeten som helhet släpper ut 40 miljarder ton koldioxid. Nettoeffekten är 20 miljarder mer än planeten tål. När konsumtionen minskar som till exempel i samband med coronapandemin sjönk den med 6 %. För att klara Paris-avtalet måste utsläppen sjunka med 10 %. För rika länder måste det vara 15 %. Med nuvarande politik i till exempel Sverige ökar koldioxidutsläppen. Erik som inte är politiskt aktiv ställer frågorna: Vad är planen? och Hur tänker politikerna? Och som eftertanke till var och en av oss det mänskliga beteendet att fortsätta som vi alltid gjort men med dåligt samvete.
  
 Hur tar vi oss ur detta? Vilka är lösningarna? Det bästa sättet att möta framtiden är att skapa den. Några exempel på positiva nyheter är Cop 15- avtalet som innebär att 30 % av alla land- och havsområden ska skyddas till 2050. EU har dramatiskt ökat sina ambitioner med utsläppshandeln och Vattenfall bygger världens största havsbaserade vindkraftspark. Minskad import av kinesiska varor som produceras med koleldade kraftverk stöds av nya EU regler. Vi ser en ökad produktion av solceller på olika håll i Europa. För att nämna några exempel. Vad gäller flyget tror Erik att elen kan bli en stor del av lösningen.
    
 Erik poängterar till slut våra mänskliga förmågor att utveckla en inre etisk kompass, att med hjälp av kunskaper utveckla empati och tillit till varandra och agera modigt när det gäller planetens framtid! Ett starkt imperativ till oss åhörare som fått ta del av fakta och tankar kring vår tids stora ödesfråga!