Publicerad av Eva Nordin

Dagens föreläsare Per Jannersten inledde med att säga att demokratier antingen dör av främmande eller inhemska krafter. De kan dö på samma sätt som en cancersvulst som sprider sig i en kropp. Han gav flera historiska exempel på hur ledare som Mussolini i Italien, Hitler i Tyskland och Hugo Chávez i Venezuela tillåtits få makt trots att det fanns skäl att ifrågasätta deras syfte, mål och maktsträvanden.

En tysk koalition av flera partier överlät 1933 makten till Hitler i tro att man skulle kunna använda honom under en övergångstid.
Hur i all världen kan erfarna slipade politiker ta den lede i båten? Undrar Per och svarar att han tror att deras mammor inte läste den av Aisipos sedelärande fabeln om hästen och hjorten för sina barn.  När hästen bad människan om hjälp att bli av med en störande hjort, passade människan på att ta sig friheter med hästen och utnyttja den till sin egen fördel. Hon satte betsel på hästen som förlorade sin frihet. Den avgörande faktorn för om ett samhälle ska förbli demokratiskt är om de politiska partierna tar sitt ansvar på samma sätt som ansvarsfulla föräldrar. Det är politikerna som måste ta ansvar och vara vuxna i sökandet efter de långsiktigt bästa lösningarna. Per menar att alla politiker borde ha 4-frågeprovet på sitt skrivbordsunderlägg: Är det sant? Är det rättvist? Skapar det goodwill och bättre relationer? Är det till alla parters fördel?
Finland hade samma problem som Tyskland i början av 30-talet när extremhögern hotade med att utrota inte bara kommunister utan även socialdemokrater. Då insåg de demokratiskt sinnade högerpartierna att de måste avstå från extremhögerns röster. Traditionella ärkefiender både till höger och vänster bildade front mot de antidemokratiska krafterna. Denna modell med samling över blockgränsen fungerar fortfarande i Finland. Vi väljare måste också ta vårt ansvar för att inte historien ska upprepa sig och inse att de enkla och snabba lösningar som populisterna lockar med är långsiktigt förödande. Det gäller att vara vaksam på de tidiga symptomen innan ”point of no return” har passerats.
Per gick vidare till att tala om den amerikanska konstitutionen, frågor kring rösträtt och utvecklingen från tiden efter inbördeskriget till våra dagar. Lyssna på inspelningen av Pers anförande. Spännande och intressanta detaljer kring hur politiker i olika skeenden av den amerikanska historien försökt begränsa rösträtten utlovas! Samt några goda råd till president Biden.
 Ämnet är givetvis högaktuellt denna vecka när Donald Trump ställa inför riksrätt.
Per avslutade sitt anförande med att sammanfattningsvis konstatera att tumören inte är eliminerad, stor risk för metastaser föreligger och att USA rekommenderas radikal behandling och intensiv vård framöver.
Föredraget finns inspelat för inloggade medlemmar. Välj menval Interna Dokument :Länk till Rotaryfolder.
I UNT den 10/2 finns en ledare "2020 var ett bottenår för demokratin i världen" av Eva Forslund som anknyter till föredraget.