Publicerad av Gösta Munktell den 07 Dec 2022
Solcellens uppfinnare
Edmond Becquerel insåg 1884 att solen kunde skapa elektricitet. Hans son Henri vare en ”strålande” vetenskapsman. Enheten Bq för radioaktivt sönderfall (antal sönderfall per sekund) bär hans namn. Han fick nobelpris 1903.
Det är inte möjligt att på 20 minuter beskriva Sveriges elförsörjning ur ett systemperspektiv och vilka samhällsekonomiska spelregler som gäller.
Naturligtvis har våra politiker det högsta ansvaret för utformningen av regelverket och ekonomiska ramar avseende vår nationella energiförsörjning.
Jag går inte in på politiska frågor i detta forum.
Produktionen av elkraft delas in i 6 kraftslag.
  • Vattenkraft
  • Kärnkraft
  • Vindkraft
  • Solkraft
  • Övrig värmekraft
  • Ospecificerat
Källa Svenska Kraftnät  bearbetning diagram Gösta Munktell
Solkraftens andel av produktionen är mindre än en procent.
 
Källa Svenska Kraftnät  bearbetning diagram Gösta Munktell
Exporten pendlar mellan 2-4 TWh per månad
Motsvarande värden i tabellform. Skala MWh 
Vi har alltså en rejäl export varje månad vilket dock döljer det
faktum att vissa perioder/timmar då vi måste importera elkraft.
När detta skrives 2022-12-07 klockan 20:20 är läget:
Vi importerar alltså elkraft och den riktiga kylan har ännu inte anlänt.
 
Ett exempel med en tänkt solcellspark i Funbo
 
Tekniken som den såg ut 1957
 
 
 
Solens kraft i Europa
 
Sverige
 
Tekniska aspekter på solcellsparken
 
 
 
 
Alternativet med en kraftkälla till exempel en liten kärnkraftreaktor på 11 MW klara hela årsproduktionen och ger ett
överskott hela året utom i februari enligt denna simulering. 
(Ordet "gullig" kommer från ett uttalande från en tidigare energiminister.)