Efter två väl genomförda möten med Zoom fortsätter vi
på samma väg tills vi kan mötas som vanligt på hotell
Park Inn.