Publicerad av Peter Eklund den 11 Oct 2023
Dagens föredragshållare var Maria Talajic´Fredlund, vinnare av årets pris Eldsjälen och medlem av Uppsala Glunten Rotrayklubb.
Marias är från Kroatien från början. Hennes mamma kom som flykting till Sverige på flykt från kriget i Kroatien. Då korrekta handlingar saknades utvisades mamman tillbaka för att skaffa korrekta handlingar. Efter att ha fått dessa återkom hon till Sverige där Maria föddes.
I april 2022 grundades föreningen för att hjälpa de flyktingar som sökt sig till Uppsala. Föreningen har en lokal på Väderkvarnsgatan, (Tripolis) som är öppen tre gånger i veckan. Där delar man ut matkassar, kläder och andra förnödenheter. Man finns också som stöd för många av de som kommit lider av psykisk ohälsa.
Reglerna är att samma familj får bara komma en gång i månaden men ändå är det alltid kö då lokalen är öppen. Lokalen används vanligtvis som tatueringsateljé men ägaren har upplåtit lokalen gratis till föreningen. Man har också skickat ner en bil med förnödenheter till Ukraina.
Varje månad kommer 50 nya familjer och siffran i maj var att det fanns 50000 ukrainare i Sverige, de flesta i Stockholmsområdet. De flesta är kvinnor och 16000 är under 18 år. I Uppsala beräknar man att det finns 1874 flyktingar men i detta finns ett stort mörkertal. I lokalen har man ca 550 besök i månaden.
I början hade man olika aktiviteter för barnen men efterhand som nyhetens behag lagt sig har dessa minskats. Man har loppis där människor får handla och pengarna går till verksamheten och flyktingarna får ta vad de behöver gratis.
En ung kille har tagit studenten här och pluggar nu IT vid universitetet i Lund.
Märkliga fall inträffar också. En ukrainsk familj som var bosatta i Ryssland blev utvisade dit men flyttade då tillbaka till Ukraina. Efter det fick de tillstånd att komma tillbaka till Sverige.
Nu kan man läsa SFI men många väljer att lära sig engelska istället då de inte vet var de kommer att hamna i framtiden. Några vill bara ha ett jobb vilket som helst, det finns exempel på läkare som jobbar som städare medan andra försöker skaffa sig de intyg som krävs för att jobba inom sitt tidigare yrke.
På frågan om vad föreningen behöver för stöd svarar Maria:
  • på kort sikt behövs pengar, mat, presentkort för att klara det dagliga uppehället
  • på lång sikt behövs mentorer för att assistera med integrationen 
Kontaktuppgifter till föreningen: