Publicerad av Sten Hellström o Gösta Munktell
 
Dagens föredragshållare Sten Hellström Uppsala Östra Rotary Klubb
 
Sten gav inspirerad lektion om hur polio uppstod och blev en farsot i världen samt
hur Rotary blev engagerat i projektet Utrota Polio som nu heter End Polio Now.
 
Läs och lär av hans föredrag som är bipackat i PDF filen.
 
Några tillägg till föredraget:
 
1985 startade Rotary – Polio Plus
 
Mindre känt är det Peter berättade att redan 1979 startade en Rotaryklubb på Filipinerna ett projekt som resulterade i 25 Miljoner vaccinerade barn.
 
Begreppen Vaccine-associated paralytic polio (VAPP) and vaccine-derived poliovirus (VDPV) diskuterades. Läs gärna länken : https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/VAPPandcVDPVFactSheet-Feb2015.pdf
Begreppen är i hög grad intressanta även när det gäller andra sjukdomar och hur det är möjligt att förhindra utbrott med vaccination. När det gäller polio så finns en risk att man kan få polio av det försvagade poliovaccinet eller att vaccinet kan mutera och på så sätt göra originalvaccinet mindre effektivt. Statistiskt utvecklar 1-2 personer på 1 000 000 vaccinerade personer polio.
Citat:
The oral polio vaccine (OPV) is an extremely safe and effective tool for immunizing children against polio. · Over the past 10 years, more than 10 billion doses of OPV have been administered to over 2.5 billion children worldwide, preventing more than 10 million polio cases during that period.
Ett närstående fall är vaccinet som gavs mot svininfluensa. Enligt en källa Internetmedicin.se gav detta en biverkan i form av narkolepsi upphov till 400-500 fall i Sverige dvs ca ett fall på 10 000 vaccinationer vilket jämfört med OVP är en betydligt högre frekvens.
När det gäller framtagningen av ett vaccin mot Covid 19 där det pågår en kapplöpning verkar riskbenägenheten vara en ”förhandlingsfråga” som varierar från nation till nation. I England har Astra Seneca fått tillstånd att fortsätta fas 3 av sin utvärdering av vaccinet efter det att utvärderingen av ett misstänkt sjukdomsfall är klar. USA har inte lämnat klartecken icke enligt uppgifter 14/9. I Ryssland är vaccinationen redan påbörjad och i Kina skall vaccination enligt senaste nyheterna påbörjas i november. I USA kan några sjukdomsfall pga vaccinationen innebära stora kostnader för ett läkemedelsföretag i form av en grupptalan.
 
I Afrika är Polio förklarat utrotat efter 4 år utan fall. I Afganistan och Pakistan sprids fortfarande vild smitta och vi har alltså minst 4 år till av vaccinationsarbete i dessa länder.
Arbete är förenat med utmaningar och risker för vaccinatörerna. En vaccinatör är inte automatiskt välkommen och det gäller att skapa förtroende via den byäldste eller kvinnorna. Vaccinatörer bidrog till att Bin Ladins gömställe avslöjades.  
En föreställning om att en vaccination tex mot mässling är onödig eller kan skapa andra sjukdomar som ADHD finns. Jmf det ”sista” utbrottet av polio i Sverige 1977 som skedde i Järna bland antroposofer som ej var vaccinerade. En tvåårig flika insjuknade i typ 2 polio och 26 personer bekräftades smittade.
 
Reklam för Konserten den 12/10 är utskickad och finns med bland Stens bilder i PDF filen