Publicerad av Eva Nordin den 18 Apr 2023
Annika Hermansson, gymnasieansvarig inom region Uppsala av organisationen Ung Företagsamhet, UF, berättade inspirerande om hur de sedan 1980 i Sverige stimulerat ungdomar till entreprenörskap genom att under sin studietid starta egna skolbaserade företag. Som mycket annat kommer idén från USA och har funnits i 100 år. UF är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Den är politiskt obunden och ideell.
 
Idén är att eleverna under ett studieår på gymnasiet startar ett företag genom att först bestämma vad och hur företaget ska producera en vara eller en tjänst. När det är gjort registrerar de sitt företag, utarbetar en affärsplan och beslutar hur de ska sälja sin produkt. Den ska säljas på riktigt åtminstone vid två tillfällen under läsåret. De ska skriva kontrakt, samarbeta med rådgivare, vuxna utanför skolan och avsluta med en årsredovisning. Det låter enkelt men är i själva verket ett omfattande arbete som efterliknar hur företagsprocessen ser ut i verkliga livet. Målet är att förbereda eleverna för företagande.
Med åren har målet breddats och i begreppen entreprenörskap och företagande inbegrips ett aktivt deltagande i samhället som Annika uttryckte med att eleverna ska utveckla kompetenser som bistår dem i att bli goda samhällsmedborgare.
 
Karl Wennberg, gästprofessor vid Linköpings universitet, har gjort en tvillingstudie där han jämför ungdomar som deltagit i UF med en grupp som inte gjort det. Han fann att bland dem som deltagit i UF hade en större andel ungdomar efter avslutade studier startat företag, etablerat sig på arbetsmarknaden, gått vidare till högre studier, blivit chefer och/eller fått högre medelinkomster.
Resultaten bekräftar mina erfarenheter som skolledare på en gymnasieskola med många elever som deltagit i Ung företagsamhet. UF är ”på riktigt” och kräver stort ansvar, samarbete med kamrater och med vuxna utanför skolvärlden, uthållighet och målstyrt arbete. Kompetenser som är komplexa, generella och förbereder för ett vuxenliv på många olika plan.
Avslutningsvis efterfrågar Annika Hermansson vuxna rådgivare och ser gärna ett samarbete med Rotary. Till sist ger hon tips på hur man på ett modernt sätt kommunicerar med ungdomar i den digitaliserade tidsåldern. I en inledande kontakt är det bättre med sms än telefonsamtal! Hugade blivande rådgivare lägger detta på minnet.
 
Eva Nordin
Uppsala Linné Rotaryklubb