Publicerad av Catharina Blom Gösta Munktell den 10 Nov 2020
Dagens föreläsare: Kenneth Ritzén, religions och kulturhistoriker. Kenneth har bl.a. varit bitr. rektor på Nordens första folkhögskola med muslimsk profil, Kista.
 
Ett kulturhistoriskt perspektiv på KRIS
Vi är i en världsvid kris oavsett om vi talar om pandemin eller klimatet. Kultur bidrar till å ena sidan hållbarhet i samhället, å den andra till segregation. Vår kultur vilar på en europeisk/västlig överhöghet. Mycket av dagens blockeringar och intolerans i Sverige beror dessutom på att vi fastnat i en åldrad ”enhetslära”. I vårt mångkulturella samhälle har vi mera gemensamt än vad som skiljer. Den förmenta svenska enhetligheten måste brytas. Vi borde vörda varandras kultur. Likhet leder till utplåning. Vi borde också låta barnet vara den vuxnes läromästare
Ett urval av bilder: