Uppsala Linné Rotaryklubb träffas för frukost och inspirerande föredrag med talare från vitt skilda verksamheter i samhället. Måndagar klockan 07:30–08:30 nu fysiskt på Borgen.
(Se under rubrik "Välkommen till våra möten")
 

 Som medlem i Rotary delar du gemenskap med 1,2 miljoner vänner, ledare och problemlösare. Människor som arbetar för en hållbar värld och vill göra skillnad både i näromgivningen och globalt.

 Vi har ett stort engagemang för olika former av mentorskap.  Sedan Uppsala Universitet blev ett Rotary Peace Center 2011, har klubbens medlemmar varit värdfamiljer för Peace Fellows från olika håll i världen. Det har berikat och givit oss kontakter för livet. Exempel: Australien, Sri Lanka, Ghana, USA, Indien, Afghanistan. Länk Uppsala Rotary Peace Center

 Medlemmar med stora nätverk och bred erfarenhet av ledarskap från olika sektorer har bidragit till att flera av oss verkar som yrkesmentorer, både för yngre personer i början av sin karriär (RYLA) och för nyanlända akademiker.

 I Rotary Uppsala Linné tror vi på mångfald och det var länge sedan vi nådde målet om hälften kvinnor, hälften män. Vi strävar att tillsammans kunna skapa en varm gemenskap, kreativitet och vilja att utifrån våra olika erfarenheter bidra till samhället både lokalt och globalt. Till våra traditioner hör skördefesten i augusti som i år ställdes in pga pandemin. Julfrukosten på slottet kommer  att äga rum som vanligt 20 december.

 Vi följer Carl von Linnés devis: ”Gör gott och var glad”! Varmt välkommen till vår klubb och måndagsfrukost!

Senaste nyheterna

Dagens föredragshållare, Johan Lundberg, startade 2009 ett konsultföretag i ledningsbyggnad och schaktfri teknik efter att under tio år ha arbetat för ett av de större borrföretagen i Sverige. Under den tid han arbetat med den schaktfria tekniken har han sett en enorm potential framför allt för att spara tid, sänka kostnader och skona miljön.
Vår gästföreläsare, statssekreteraren i Regeringskansliet, Magnus Persson gavs efter en gedigen bakgrund på en rad toppositioner inom olika trafikverksamheter, uppdraget att undersöka om det är möjligt att avveckla driften och verksamheten vid Bromma flygplats tidigare än den tidpunkt, 2038, som Swedavia och Stockholms stad kommit överens om. Det blev en kort och intensiv utredning under fyra sommarmånader från maj till augusti.
Vid klubbens första fysiska möte efter pandemin gästades vi av Fahiya Rashid som presenterade sig själv och målet för sina masterstudier vid Uppsala universitet som Rotary Peace Fellow. Fahiya föddes i Bangladesh, men flyttade med sin familj till U.S.A. när hon var tre år och kom att växa upp i Kalifornien. Studier vid University of California väckte hennes intresse för konfliktanalyser och studier av människors oförmåga att ta till sig andra perspektiv än det egna.
 
Vi i klubben som möttes i Missionskyrkan fick höra och uppleva en strålande konsert. Att hålla någon framför någon annan av artisterna är fel men jag föll för Åsa Lansfors tolkning av Bob Haymes "Thats All" som blev Till dig. Texten och musiken följde mig hem den  kvällen. Tack alla som fixade denna konsert.
Tyskland är världens fjärde största ekonomi och EUs största medlemsland med 82 miljoner invånare. För Sverige är det ett viktigt land också för att det är vår viktigaste handelspartner, när det gäller ex­porten på en med Norge delad förstaplats.
Trots detta överöses vi inte direkt med nyheter från vårt södra grannland. Inför valet till förbundsda­gen (Bundestag) den 26 september har våra media dock bättrat sig. Förhoppningsvis håller intresset i sig fram till att den nya regeringen bildats, vilket lär ta tid.
Distrikt 2350
Internationella Rotarynyheter
Check out Rotary.org’s modern, new look

Check out Rotary.org’s modern, new lookRotary.org, our public-facing website, has a fresh, contemporary look that clearly answers the often-asked question: “What is Rotary?” It’s the first step in a two-part update to our entire website: first Rotary.org, and

RI President Shekhar Mehta urges countries at COP26 to protect mangroves

Rotary International President Shekhar Mehta joined the Rotary delegation to the 26th United Nations climate conference in Glasgow, Scotland, on 10 November to explore ways Rotary can work on environmental challenges.

Rotary Youth Exchange: Your passport to adventure

Youth Exchange students often say their experience abroad was the best time of their lives. Being part of the program can be life-changing for Rotary members as well

Rotary projects around the globe October 2021

Learn how Rotary clubs are taking action in the U.S. and Canada, Brazil, Finland, Korea, and New Zealand.

Young Ugandan Activist Speaks Out About Climate Change in Africa

Young Ugandan Activist Speaks Out About Climate Change in

Facebook