Uppsala Linné Rotaryklubb träffas för frukost och inspirerande föredrag med talare från vitt skilda verksamheter i samhället. Måndagar klockan 07:30–08:30 nu via Zoom tills vidare.
 

 Som medlem i Rotary delar du gemenskap med 1,2 miljoner vänner, ledare och problemlösare. Människor som arbetar för en hållbar värld och vill göra skillnad både i näromgivningen och globalt.

 Vi har ett stort engagemang för olika former av mentorskap.  Sedan Uppsala Universitet blev ett Rotary Peace Center 2011, har klubbens medlemmar varit värdfamiljer för Peace Fellows från olika håll i världen. Det har berikat och givit oss kontakter för livet. Exempel: Australien, Sri Lanka, Ghana, USA, Indien, Afghanistan. Länk Uppsala Rotary Peace Center

 Medlemmar med stora nätverk och bred erfarenhet av ledarskap från olika sektorer har bidragit till att flera av oss verkar som yrkesmentorer, både för yngre personer i början av sin karriär (RYLA) och för nyanlända akademiker.

 I Rotary Uppsala Linné tror vi på mångfald och det var länge sedan vi nådde målet om hälften kvinnor, hälften män. Vi strävar att tillsammans kunna skapa en varm gemenskap, kreativitet och vilja att utifrån våra olika erfarenheter bidra till samhället både lokalt och globalt. Till våra traditioner hör skördefesten i augusti som i år ställdes in pga pandemin. Julfrukosten på slottet kommer  att äga rum som vanligt 20 december.

 Vi följer Carl von Linnés devis: ”Gör gott och var glad”! Varmt välkommen till vår klubb och måndagsfrukost!

Senaste nyheterna
Kristiana Atambolliu och Mohib Shirzai deltar i kursen "Fördjupad utbildning i svenska språket för läkare från länder utanför EU/EES
Torbjörn Berg i vår klubb samt hans kollega Ingemar Persson berättar om bakgrunden till kursen och vi får träffa 
Kristiana Atambolliu och Mohib Shirzai.
En inspelning finns på YouTube 
 
Stefan kunde inte räkna dem alla gånger han lett vår allsång.
Nu när han lämnar dirigentjobbet vid Uppsala Akademiska Kammarkör så får han rikliga möjligheter att öva upp våra färdigheter i allsången på Slottet. Partituret han håller i handen är väl inövat med de traditionella tryckfelen. Robert har ju sedan lång tid tillbaka lämnat över ODs dirigentpinne och är välkommen att hjälpa oss med tonarten och att hålla stämmorna som var ett femtital denna morgon. 
 
 
Annette lämnar över nålen till vår nya medlem Julie Hansen
Dagens föreläsare
John Ringh och Lars-Åke Skagergård tog oss med på en tur i Uppsala utifrån de båda böckerna Pärlor och märkvärdigheter i Uppsala och Fler pärlor och märkvärdigheter i Uppsala, som de är författare och medförfattare till.
De tog avstamp i Carl von Linnés motto Förundras över allt – även det vardagliga. Den uppmärksamme ”voyageuren” som sänker blicken finner de beryktade orden - om än på latin - på stenplattan på Svartbäckens trottoar vid ingången till Linnéträdgården.
 
Dagens föreläsare
Lennart Hedquist, tidigare riksdagsman mellan 1994 och 2010 och kommunalråd mellan åren 1976–1988 i Uppsala kommun talade över ämnet Offentliga finanser. Lennart är bland annat utbildad nationalekonom och refererade bland annat till Paul Samuelson en nationalekonom som vann Nobelpriset i ekonomi 1970 samt ekonomen Klas Eklund när det gäller kunskaper i hantering av offentliga finanser. Lennart inflikade också att kunskaper i naturvetenskap som hans svärfar en civilingenjör innehade kan vara värdefulla.

Dagens föredragshållare, Johan Lundberg, startade 2009 ett konsultföretag i ledningsbyggnad och schaktfri teknik efter att under tio år ha arbetat för ett av de större borrföretagen i Sverige. Under den tid han arbetat med den schaktfria tekniken har han sett en enorm potential framför allt för att spara tid, sänka kostnader och skona miljön.
Distrikt 2350
Internationella Rotarynyheter
Rotary Foundation receives highest rating from Charity Navigator for 14th consecutive year

Rotary Foundation receives highest rating from Charity Navigator for 14th consecutive

Jennifer Jones imagines Rotary fulfilling big dreams

Rotary International president-elect announces 2022-23 presidential theme to district governors-elect.

Rotary Projects Around the Globe January 2022

Rotary Projects Around the Globe - January 2022

Owori will become first Ugandan to head Rotary International

Business leader Samuel Owori will become first Ugandan to head Rotary

PolioPlus is engaging reluctant communities by addressing basic needs

PolioPlus is engaging reluctant communities by addressing basic

Kommande möten
Facebook