Uppsala Linné Rotaryklubb träffas för frukost och inspirerande föredrag med talare från vitt skilda verksamheter i samhället. Måndagar klockan 07:30–08:30 träffas vi på hotell Duvan.
 

 Som medlem i Rotary delar du gemenskap med 1,2 miljoner vänner, ledare och problemlösare. Människor som arbetar för en hållbar värld och vill göra skillnad både i näromgivningen och globalt.

 Vi har ett stort engagemang för olika former av mentorskap.  Sedan Uppsala Universitet blev ett Rotary Peace Center 2011, har klubbens medlemmar varit värdfamiljer för Peace Fellows från olika håll i världen. Det har berikat och givit oss kontakter för livet. Exempel: Australien, Sri Lanka, Ghana, USA, Indien, Afghanistan. Länk Uppsala Rotary Peace Center.

 Medlemmar med stora nätverk och bred erfarenhet av ledarskap från olika sektorer har bidragit till att flera av oss verkar som yrkesmentorer, både för yngre personer i början av sin karriär (RYLA) och för nyanlända akademiker. Woking Rotary Club utanför London är nu vår officiella vänklubb.

 I Rotary Uppsala Linné tror vi på mångfald och det var länge sedan vi nådde målet om hälften kvinnor, hälften män. Vi strävar att tillsammans kunna skapa en varm gemenskap, kreativitet och vilja att utifrån våra olika erfarenheter bidra till samhället både lokalt och globalt.

 Vi följer Carl von Linnés devis: ”Gör gott och var glad”! Varmt välkommen till vår klubb och måndagsfrukost!

Artiklar
Morgonens föredrag ”Små barns utsatthet i rättssystemet” av Nina Tiberg handlade om hur små barn och deras vårdnadshavare kan malas ner av ett dysfunktionellt social och rättssystem. Nina är jurist med examen 2009 och advokat sedan 2013.
Nina bedriver en egen byrå sedan 2016 och har flera anställda. Hon har kontor i Uppsala och Gävle samt Västerås och Stockholm på gång men jobbar över hela landet. Hennes huvudsakliga rättsområden är brottmål samt vårdnadstvister. Hon jobbar brett inom området som försvarare, målsägarbiträde och sakföreträdare för barn och vårdnadsmål men ej med ekonomisk familjerätt.
Dom lagar som berör våra minsta är:
- Föräldrabalken i synnerhet 6 kapitlet. Barnens bästa skall vara avgörande.
- Barnkonventionen som är lag sedan 2020-01-01 vilket i praktiken inte gjort så stor skillnad relativt föräldrabalken.
Kort lektion i trestegshumling var rubriken för Kjell Alekletts föredrag som förde oss in i konsten att brygga 20 liter öl i en 10-literskastrull på hemmaspisen. Innan vi introducerades i metoden som föredragshållaren själv utvecklat fick vi en bakgrundspresentation.
Kjell Aleklett är professor emeritus i fysik vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, närmare bestämt energifrågor med petroleum (olja) som huvudfokus. Efter aktiva yrkesår riktade Aleklett sitt forskarintresse mot släktforskning kring sin farfars farfar Johan Kind, som deltog i Napoleonkrigen i fyra fältslag i början på 1800-talet. Han blev en av de svenska jägarsoldater som marscherade in i Leipzig och var med och besegrade Napoleons trupper. Sex års forskning resulterade i boken Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl Johan.
Dagens föredrag hölls av Ann-Helen Meijer von Bremer.  
REKO står för REjäl KOnsumtion. I korthet går REKO-ringens verksamhet ut på att sälja lokalproducerade gärna ekologiska livsmedel utan att alls involvera mellanhänder. I Uppsala finns 4 till 5 administrativa grupper som är verksamma på Facebook. Gruppen REKO-ringen Boländerna har ca 20 000 medlemmar och 300 - 500 trogna kunder. Länken REKO är informativ.
 
 
Inget om oss utan oss – Global mental hälsa nu och då. Rubriken för måndagens morgonföreläsning väckte nyfikenhet och eftertanke och knöt an till att hälsa och sjukdom bedöms utifrån både diagnostiskt objektiva iakttagelser och individens subjektiva upplevelse av hälsa och sjukdom. Professor Mats Målqvist inledde med en övergripande och historisk exposé över detta ämne som till sitt innehåll engagerar och berör. Bilden
visar en engagerad föredragshållare.
 
 
Ambassadör Mehdi Hasan i centrum av en mycket uppskattande frukost-publik intygar Gösta Munktell bakom kameran.
 
I sin välkomsthälsning till Bangladeshs ambassadör Mehdi Hasan gav klubbens president beröm till ambassadören som i arla morgonstund, trots det dåliga vädret på regniga och isiga vägar tagit sig till Uppsala för Rotary Linnés frukostmöte. Mehdi Hasan replikerade att han faktiskt är mycket förtjust i vinter och vintersporter efter att han lärde sig åka skidor i Alperna då han var stationerad i Paris. Något senare, som utsänd i Moskva, kunde han ytterligare förfina sin skidåkning. Därtill tycker han om att åka skridskor. En annan fördel Sverige är att ambassadörsposten i Sverige har varit lugnare än andra placeringar i Mellanöstern och Asien, lade han till med ett leende.
 
Dagens föreläsare Nina von Uexkull, docent vid Uppsala universitet och direktor för Uppsala Rotary Peace Center, var inbjuden för att presentera masterprogrammet i freds- och konfliktforskning och särskilt det som gäller för de 50 internationella studenter som årligen erhåller stipendier som Rotary Peace Fellows från Rotary Fundation. 10 av dessa studerar i Uppsala, som enda universitet i Sverige.
Dagens,8 januari,föredragshållare Noa From är grundare av Livsleden AB. Citat från hemsidan: “Hållbarhet blir möjligt i den utsträckning vi upptäcker och lär oss använda de oändliga resurser vi har på insidan”. Noa beskriver sig själv som en nyfiken kille som vill hitta sätt att ge människor ett mervärde vilket resulterade i att han grundade företaget. Han samarbetar med psykiatrikern Ullakarin Nyberg som är en känd läkare/psykiater och en av Sveriges främsta experter inom området suicidprevention.
I dag 18 december delades Rotarys Guldhjärta 2023 ut till Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala och Tomas Widerlöv. Rotarys assisterande guvernör Sten Hellström överlämnade utmärkelsen på den julfrukost som Rotaryklubben Linné höll på måndagsmorgonen på Uppsala slott.
Juryns motivering lyder:
” Fastighetsmäklaren Widerlöv visar ett genuint samhällsengagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället. Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i handgripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.
Att Tomas Widerlöv och Fastighetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.”

 

Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Danmark-Funbo församling och Uppsala Linné Rotaryklubb


 
 
 
 
 
 
Fyrishov första dagen. Bilder där medverkande kan identifieras får ej visas offentligt.
 
Bakgrund
Gösta, medlem i Uppsala Linné Rotaryklubb samt Ing-Marie Munktell, medlem i Uppsala Rotaryklubb är volontärer i aktiviteten Språkcafé som drivs av Svenska kyrkan Danmark-Funbo församling. Aktiviteten leds av diakon Marie Blomkvist Falkenö. Språkcafét vänder sig till invandare med uppehållstillstånd av vilka flera läser SFI (Svenska för invandrare). Deltagarna avses träna sina språkkunskaper tillsammans med oss volontärer. Vi håller till i Sävja kulturcentrum i Uppsala. Vid aktiviteten som sker en gång i veckan medverkar också prästerna Anette Brandt eller Sofia Hedman som också tar fram förslag till teman under kvällen. En sammankomst börjar med att var och en har presenterat sig och kanske svarat på en gemensam fråga ”Till exempel hur firar du jul i ditt hemland", (vilket man kanske inte gör som svar etc.), samlas vi i mindre grupper där det står oss fritt att tala om dagens tema. Deltagarna kommer från flera länder och tillhör olika religioner samt har mycket varierande kunskaper i svenska. Samtalen är spännande ut utmanande och vi volontärer lär oss mycket om deltagarnas bakgrund och utmaningarna de haft på vägen till Sverige.
Flera har fått uppehållstillstånd som kvotflyktingar.
Dagens föredargshållare Win Bo Aung kommer från Myanmar och deltar i klass XXII Peace Fellowship år 2023 till 2025 Vid Uppsala Rotary Peace Center, Department of Peace and Conflict Research  Uppsala at Uppsala University.
Win är uppväxt i Yangon/Rangon som är ekonomiskt centrum i Myanmar och har ca 5 till 6 miljoner innevånare. Huvudstad är sedan 2006 Naypyidaw.
 
Professor Henrik Williams höll ett spännande föredrag om runstenen i Rök.
Runstenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken i Ödeshögs kommun. Rök har inget med rök att göra. Namnet kommer från ordet rauk (gotländska) som betyder stenstod. Rökstenen är onekligen en stenstod med en höjd på ca 2,4 meter ovan jord. Stenen upptäcktes i början av 1600-talet och var då inmurad i en stenmur till en bod i närheten av Röks kyrka. Stenen blev skadad då den togs ur boden 1843 för att muras in i vapenhuset på den nyuppförda kyrkan. Det finns även en skada som uppstått tidigare vilken uppkommit av vittring. 1933 flyttades stenen till sin nuvarande plast utanför kyrkogården.
Dagens föreläsare Jan Henningsson, har många titlar på sitt CV, bland dem forskare, diplomat, religionsvetare och islamexpert på UD. Ämnet för dagen var Koranskändningar och muslimers situation i Sverige. Henningsson inledde med ett videoklipp från ett flyktingläger i Marocko den 11 september i år. Två dagar innan hade ett 10-tal byar ödelagts och fler än 2 100 omkommit i rasmassorna efter en jordbävning.
Dagens föredragshållare, Bengt Olsen, talade över ämnet:   Om OCD, den tredje största, men mest okända, psykiatriska diagnosen. Olsen inledde med att berätta att han är medlem i den lokala Uppsala OCD-föreningen som ingår i det svenska OCD-förbundet. Förbundet är en rikstäckande intresseförening som har till uppgift att stödja människor som lider av tvångssyndrom och relaterade syndrom, deras anhöriga och att sprida kunskap och information till allmänheten och inom sjukvården.
Nu är det dags att ge förslag på vem som ska vinna Rotarys Guldhjärta 2023. Rotarys pris för en godhjärtad företagare i Uppsala län.
Priset delas ut av Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta. Utmärkelsen skall gå till en företagare som utöver sin yrkesroll gör något godhjärtat och uppskattat.
 
Visst känner Du någon företagare som är värd att uppmärksamma.
Läs mer om reglerna och lämna ditt förslag senast 20 november 2023 på: Länken 
 
Prisutdelningen sker i samband med Uppsala Linné Rotaryklubbs julfrukost den 18 december på Uppsala slott.
I våras blev jag som ganska ny rotarymedlem tillfrågad om jag ville bli Hostfamily för en Peacefellow….jag sa ”Ja” utan att veta vad det egentligen innebar. Information kom och jag fick veta att Beatrice från Ghana skulle bli min Peacefellow. Jag pratade med andra som varit värdfamiljer och fick info om att det var väldigt olika vad som förväntades av oss, precis som vi  funderade olika över vem ska vi få lära känna.
 
Dagens föredragshållare var Maria Talajic´Fredlund, vinnare av årets pris Eldsjälen och medlem av Uppsala Glunten Rotrayklubb.
Marias är från Kroatien från början. Hennes mamma kom som flykting till Sverige på flykt från kriget i Kroatien. Då korrekta handlingar saknades utvisades mamman tillbaka för att skaffa korrekta handlingar. Efter att ha fått dessa återkom hon till Sverige där Maria föddes.
I april 2022 grundades föreningen för att hjälpa de flyktingar som sökt sig till Uppsala. Föreningen har en lokal på Väderkvarnsgatan, (Tripolis) som är öppen tre gånger i veckan. Där delar man ut matkassar, kläder och andra förnödenheter. Man finns också som stöd för många av de som kommit lider av psykisk ohälsa.
Dagens föredragshållare, landskapsarkitekt Dinu Dunca, Uppsala Rotaryklubb, inledde med att berätta om sin bakgrund som konststuderande i Bukarest i Rumänien, flytten från hemlandet 1989, och en yrkeskarriär i Sverige. Han delgav oss ett antal oerhört vackra bilder från ”Solens landskap” i norra delen av landet, Maramures, tillika Draculas hemvist och berättade om landskapet som beläget mellan två höga berg varit lätt att försvara och därmed aldrig varit ockuperat av främmande makt.
Dinu Duncas ärende, förutom att berätta om det vackra landskapet och dess unika, rika flora, de åtta gamla stavkyrkorna på Unescos världsarvslista, var mötet med prästen som i sitt hem tar hand om föräldralösa barn i Desesti.
Föredrag av Michael Sahlin.
Dagens föredragshållare är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, verksam vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och tidigare ambassadör i bland annat Turkiet. Han har även arbetat i Sudan, Nigeria med flera länder i Afrika som idag befinner sig i djupa kriser.
Sahlin inleder med frågan om det inte finns något roligare att tala om en måndag morgon. I samma andetag vänder han och frågar om det finns något viktigare att tala om? Det går inte att komma ifrån de många hot som riktas mot oss och vi behöver någon som bidrar med analys och reflektioner, även om de är nattsvarta, som föreläsaren själv uttrycker sig.
Den 20 juli promoverades Thiygaraja Waradas till filosofie doktor vid universitet i Bath Storbritannien.
Wara som är hans tilltalsnamn kom 2012 till Uppsala som medlem i den första kullen Rotary Peace Fellows se länk Första kullen.
En augustidag 2012 stod Ing-Marie och jag utanför ankomstutgången i Arlanda och såg en ung man med en enorm kappsäck komma ut ur utgången. Han tittade sig omkring och vi växlade ögonkontakt.
En gnista tändes direkt. Vi har fyra döttrar och Wara jämngammal med vår yngsta dotter blev vår extra son och vi hans extra föräldrar. Sedan dess har vi haft kontakt med Wara och även besökt honom och träffat hans familj i Sri Lanka. Wara har växelvis varit verksam vid universitetet i Colombo men under de senaste åren mest vid universitet i Bath.
 
Rotarys pris Eldsjälen 2023 går till Maria Talajić Fredlund som grundat volontärföreningen Refugee Support Uppsala.
 
I dag fick Maria Talajic Fredlund, motta priset Eldsjälen 2023 av Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar. Juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, har följande motivering för att Maria Talajić Fredlund är en värdig mottagare av Eldsjälen 2023:
Artiklar
Morgonens föredrag ”Små barns utsatthet i rättssystemet” av Nina Tiberg handlade om hur små barn och deras vårdnadshavare kan malas ner av ett dysfunktionellt social och rättssystem. Nina är jurist med examen 2009 och advokat sedan 2013.
Nina bedriver en egen byrå sedan 2016 och har flera anställda. Hon har kontor i Uppsala och Gävle samt Västerås och Stockholm på gång men jobbar över hela landet. Hennes huvudsakliga rättsområden är brottmål samt vårdnadstvister. Hon jobbar brett inom området som försvarare, målsägarbiträde och sakföreträdare för barn och vårdnadsmål men ej med ekonomisk familjerätt.
Dom lagar som berör våra minsta är:
- Föräldrabalken i synnerhet 6 kapitlet. Barnens bästa skall vara avgörande.
- Barnkonventionen som är lag sedan 2020-01-01 vilket i praktiken inte gjort så stor skillnad relativt föräldrabalken.
Kort lektion i trestegshumling var rubriken för Kjell Alekletts föredrag som förde oss in i konsten att brygga 20 liter öl i en 10-literskastrull på hemmaspisen. Innan vi introducerades i metoden som föredragshållaren själv utvecklat fick vi en bakgrundspresentation.
Kjell Aleklett är professor emeritus i fysik vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, närmare bestämt energifrågor med petroleum (olja) som huvudfokus. Efter aktiva yrkesår riktade Aleklett sitt forskarintresse mot släktforskning kring sin farfars farfar Johan Kind, som deltog i Napoleonkrigen i fyra fältslag i början på 1800-talet. Han blev en av de svenska jägarsoldater som marscherade in i Leipzig och var med och besegrade Napoleons trupper. Sex års forskning resulterade i boken Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl Johan.
Dagens föredrag hölls av Ann-Helen Meijer von Bremer.  
REKO står för REjäl KOnsumtion. I korthet går REKO-ringens verksamhet ut på att sälja lokalproducerade gärna ekologiska livsmedel utan att alls involvera mellanhänder. I Uppsala finns 4 till 5 administrativa grupper som är verksamma på Facebook. Gruppen REKO-ringen Boländerna har ca 20 000 medlemmar och 300 - 500 trogna kunder. Länken REKO är informativ.
 
 
Inget om oss utan oss – Global mental hälsa nu och då. Rubriken för måndagens morgonföreläsning väckte nyfikenhet och eftertanke och knöt an till att hälsa och sjukdom bedöms utifrån både diagnostiskt objektiva iakttagelser och individens subjektiva upplevelse av hälsa och sjukdom. Professor Mats Målqvist inledde med en övergripande och historisk exposé över detta ämne som till sitt innehåll engagerar och berör. Bilden
visar en engagerad föredragshållare.
 
 
Ambassadör Mehdi Hasan i centrum av en mycket uppskattande frukost-publik intygar Gösta Munktell bakom kameran.
 
I sin välkomsthälsning till Bangladeshs ambassadör Mehdi Hasan gav klubbens president beröm till ambassadören som i arla morgonstund, trots det dåliga vädret på regniga och isiga vägar tagit sig till Uppsala för Rotary Linnés frukostmöte. Mehdi Hasan replikerade att han faktiskt är mycket förtjust i vinter och vintersporter efter att han lärde sig åka skidor i Alperna då han var stationerad i Paris. Något senare, som utsänd i Moskva, kunde han ytterligare förfina sin skidåkning. Därtill tycker han om att åka skridskor. En annan fördel Sverige är att ambassadörsposten i Sverige har varit lugnare än andra placeringar i Mellanöstern och Asien, lade han till med ett leende.
 
Dagens föreläsare Nina von Uexkull, docent vid Uppsala universitet och direktor för Uppsala Rotary Peace Center, var inbjuden för att presentera masterprogrammet i freds- och konfliktforskning och särskilt det som gäller för de 50 internationella studenter som årligen erhåller stipendier som Rotary Peace Fellows från Rotary Fundation. 10 av dessa studerar i Uppsala, som enda universitet i Sverige.
Dagens,8 januari,föredragshållare Noa From är grundare av Livsleden AB. Citat från hemsidan: “Hållbarhet blir möjligt i den utsträckning vi upptäcker och lär oss använda de oändliga resurser vi har på insidan”. Noa beskriver sig själv som en nyfiken kille som vill hitta sätt att ge människor ett mervärde vilket resulterade i att han grundade företaget. Han samarbetar med psykiatrikern Ullakarin Nyberg som är en känd läkare/psykiater och en av Sveriges främsta experter inom området suicidprevention.
I dag 18 december delades Rotarys Guldhjärta 2023 ut till Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala och Tomas Widerlöv. Rotarys assisterande guvernör Sten Hellström överlämnade utmärkelsen på den julfrukost som Rotaryklubben Linné höll på måndagsmorgonen på Uppsala slott.
Juryns motivering lyder:
” Fastighetsmäklaren Widerlöv visar ett genuint samhällsengagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället. Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i handgripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.
Att Tomas Widerlöv och Fastighetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.”

 

Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Danmark-Funbo församling och Uppsala Linné Rotaryklubb


 
 
 
 
 
 
Fyrishov första dagen. Bilder där medverkande kan identifieras får ej visas offentligt.
 
Bakgrund
Gösta, medlem i Uppsala Linné Rotaryklubb samt Ing-Marie Munktell, medlem i Uppsala Rotaryklubb är volontärer i aktiviteten Språkcafé som drivs av Svenska kyrkan Danmark-Funbo församling. Aktiviteten leds av diakon Marie Blomkvist Falkenö. Språkcafét vänder sig till invandare med uppehållstillstånd av vilka flera läser SFI (Svenska för invandrare). Deltagarna avses träna sina språkkunskaper tillsammans med oss volontärer. Vi håller till i Sävja kulturcentrum i Uppsala. Vid aktiviteten som sker en gång i veckan medverkar också prästerna Anette Brandt eller Sofia Hedman som också tar fram förslag till teman under kvällen. En sammankomst börjar med att var och en har presenterat sig och kanske svarat på en gemensam fråga ”Till exempel hur firar du jul i ditt hemland", (vilket man kanske inte gör som svar etc.), samlas vi i mindre grupper där det står oss fritt att tala om dagens tema. Deltagarna kommer från flera länder och tillhör olika religioner samt har mycket varierande kunskaper i svenska. Samtalen är spännande ut utmanande och vi volontärer lär oss mycket om deltagarnas bakgrund och utmaningarna de haft på vägen till Sverige.
Flera har fått uppehållstillstånd som kvotflyktingar.
Dagens föredargshållare Win Bo Aung kommer från Myanmar och deltar i klass XXII Peace Fellowship år 2023 till 2025 Vid Uppsala Rotary Peace Center, Department of Peace and Conflict Research  Uppsala at Uppsala University.
Win är uppväxt i Yangon/Rangon som är ekonomiskt centrum i Myanmar och har ca 5 till 6 miljoner innevånare. Huvudstad är sedan 2006 Naypyidaw.
 
Professor Henrik Williams höll ett spännande föredrag om runstenen i Rök.
Runstenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken i Ödeshögs kommun. Rök har inget med rök att göra. Namnet kommer från ordet rauk (gotländska) som betyder stenstod. Rökstenen är onekligen en stenstod med en höjd på ca 2,4 meter ovan jord. Stenen upptäcktes i början av 1600-talet och var då inmurad i en stenmur till en bod i närheten av Röks kyrka. Stenen blev skadad då den togs ur boden 1843 för att muras in i vapenhuset på den nyuppförda kyrkan. Det finns även en skada som uppstått tidigare vilken uppkommit av vittring. 1933 flyttades stenen till sin nuvarande plast utanför kyrkogården.
Dagens föreläsare Jan Henningsson, har många titlar på sitt CV, bland dem forskare, diplomat, religionsvetare och islamexpert på UD. Ämnet för dagen var Koranskändningar och muslimers situation i Sverige. Henningsson inledde med ett videoklipp från ett flyktingläger i Marocko den 11 september i år. Två dagar innan hade ett 10-tal byar ödelagts och fler än 2 100 omkommit i rasmassorna efter en jordbävning.
Dagens föredragshållare, Bengt Olsen, talade över ämnet:   Om OCD, den tredje största, men mest okända, psykiatriska diagnosen. Olsen inledde med att berätta att han är medlem i den lokala Uppsala OCD-föreningen som ingår i det svenska OCD-förbundet. Förbundet är en rikstäckande intresseförening som har till uppgift att stödja människor som lider av tvångssyndrom och relaterade syndrom, deras anhöriga och att sprida kunskap och information till allmänheten och inom sjukvården.
Nu är det dags att ge förslag på vem som ska vinna Rotarys Guldhjärta 2023. Rotarys pris för en godhjärtad företagare i Uppsala län.
Priset delas ut av Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta. Utmärkelsen skall gå till en företagare som utöver sin yrkesroll gör något godhjärtat och uppskattat.
 
Visst känner Du någon företagare som är värd att uppmärksamma.
Läs mer om reglerna och lämna ditt förslag senast 20 november 2023 på: Länken 
 
Prisutdelningen sker i samband med Uppsala Linné Rotaryklubbs julfrukost den 18 december på Uppsala slott.
I våras blev jag som ganska ny rotarymedlem tillfrågad om jag ville bli Hostfamily för en Peacefellow….jag sa ”Ja” utan att veta vad det egentligen innebar. Information kom och jag fick veta att Beatrice från Ghana skulle bli min Peacefellow. Jag pratade med andra som varit värdfamiljer och fick info om att det var väldigt olika vad som förväntades av oss, precis som vi  funderade olika över vem ska vi få lära känna.
 
Dagens föredragshållare var Maria Talajic´Fredlund, vinnare av årets pris Eldsjälen och medlem av Uppsala Glunten Rotrayklubb.
Marias är från Kroatien från början. Hennes mamma kom som flykting till Sverige på flykt från kriget i Kroatien. Då korrekta handlingar saknades utvisades mamman tillbaka för att skaffa korrekta handlingar. Efter att ha fått dessa återkom hon till Sverige där Maria föddes.
I april 2022 grundades föreningen för att hjälpa de flyktingar som sökt sig till Uppsala. Föreningen har en lokal på Väderkvarnsgatan, (Tripolis) som är öppen tre gånger i veckan. Där delar man ut matkassar, kläder och andra förnödenheter. Man finns också som stöd för många av de som kommit lider av psykisk ohälsa.
Dagens föredragshållare, landskapsarkitekt Dinu Dunca, Uppsala Rotaryklubb, inledde med att berätta om sin bakgrund som konststuderande i Bukarest i Rumänien, flytten från hemlandet 1989, och en yrkeskarriär i Sverige. Han delgav oss ett antal oerhört vackra bilder från ”Solens landskap” i norra delen av landet, Maramures, tillika Draculas hemvist och berättade om landskapet som beläget mellan två höga berg varit lätt att försvara och därmed aldrig varit ockuperat av främmande makt.
Dinu Duncas ärende, förutom att berätta om det vackra landskapet och dess unika, rika flora, de åtta gamla stavkyrkorna på Unescos världsarvslista, var mötet med prästen som i sitt hem tar hand om föräldralösa barn i Desesti.
Föredrag av Michael Sahlin.
Dagens föredragshållare är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, verksam vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och tidigare ambassadör i bland annat Turkiet. Han har även arbetat i Sudan, Nigeria med flera länder i Afrika som idag befinner sig i djupa kriser.
Sahlin inleder med frågan om det inte finns något roligare att tala om en måndag morgon. I samma andetag vänder han och frågar om det finns något viktigare att tala om? Det går inte att komma ifrån de många hot som riktas mot oss och vi behöver någon som bidrar med analys och reflektioner, även om de är nattsvarta, som föreläsaren själv uttrycker sig.
Den 20 juli promoverades Thiygaraja Waradas till filosofie doktor vid universitet i Bath Storbritannien.
Wara som är hans tilltalsnamn kom 2012 till Uppsala som medlem i den första kullen Rotary Peace Fellows se länk Första kullen.
En augustidag 2012 stod Ing-Marie och jag utanför ankomstutgången i Arlanda och såg en ung man med en enorm kappsäck komma ut ur utgången. Han tittade sig omkring och vi växlade ögonkontakt.
En gnista tändes direkt. Vi har fyra döttrar och Wara jämngammal med vår yngsta dotter blev vår extra son och vi hans extra föräldrar. Sedan dess har vi haft kontakt med Wara och även besökt honom och träffat hans familj i Sri Lanka. Wara har växelvis varit verksam vid universitetet i Colombo men under de senaste åren mest vid universitet i Bath.
 
Rotarys pris Eldsjälen 2023 går till Maria Talajić Fredlund som grundat volontärföreningen Refugee Support Uppsala.
 
I dag fick Maria Talajic Fredlund, motta priset Eldsjälen 2023 av Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar. Juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, har följande motivering för att Maria Talajić Fredlund är en värdig mottagare av Eldsjälen 2023:
Klubbinformation
Uppsala Linné

Service Above Self

Vi möts fysiskt
måndagar kl 07:30
Hotell Duvan
Dragarbrunnsgatan 69
Uppsala, Sweden 75320
Sweden
Internationella Rotarynyheter
Watershed moment gives rise to a revitalized riverfront

The Rotary Club of Milwaukee revitalized its city’s riverfront with a contribution from a local landowner — a strategy that could work in other communities.

Lebanon club channels the power of peace

he newly formed Rotary Club of Beirut Pax Potentia, Lebanon, which focuses on peacebuilding, has its origins in a project funded by a Rotary Foundation global grant

Solar energy expands access to health care

Solar energy isn’t just good for the environment — it’s expanding access to health care

Volunteers are at the heart of the Rotary Youth Exchange program

Rotary Youth Exchange runs entirely on volunteers and is a fulfilling experience for the students and host families.

Rotary magazines 2024 Photo Awards

In Rotary magazine’s 2024 Photo Awards, Rotary members fan out across the globe to capture the light.

Kommande program
Facebook