Uppsala Linné Rotaryklubb träffas för frukost och inspirerande föredrag med talare från vitt skilda verksamheter i samhället. Måndagar klockan 07:30–08:30 träffas vi på hotell Duvan.
 

 Som medlem i Rotary delar du gemenskap med 1,2 miljoner vänner, ledare och problemlösare. Människor som arbetar för en hållbar värld och vill göra skillnad både i näromgivningen och globalt.

 Vi har ett stort engagemang för olika former av mentorskap.  Sedan Uppsala Universitet blev ett Rotary Peace Center 2011, har klubbens medlemmar varit värdfamiljer för Peace Fellows från olika håll i världen. Det har berikat och givit oss kontakter för livet. Exempel: Australien, Sri Lanka, Ghana, USA, Indien, Afghanistan. Länk Uppsala Rotary Peace Center.

 Medlemmar med stora nätverk och bred erfarenhet av ledarskap från olika sektorer har bidragit till att flera av oss verkar som yrkesmentorer, både för yngre personer i början av sin karriär (RYLA) och för nyanlända akademiker. Woking Rotary Club utanför London är nu vår officiella vänklubb.

 I Rotary Uppsala Linné tror vi på mångfald och det var länge sedan vi nådde målet om hälften kvinnor, hälften män. Vi strävar att tillsammans kunna skapa en varm gemenskap, kreativitet och vilja att utifrån våra olika erfarenheter bidra till samhället både lokalt och globalt.

 Vi följer Carl von Linnés devis: ”Gör gott och var glad”! Varmt välkommen till vår klubb och måndagsfrukost!

Artiklar
Dagens föredragshållare, landskapsarkitekt Dinu Dunca, Uppsala Rotaryklubb, inledde med att berätta om sin bakgrund som konststuderande i Bukarest i Rumänien, flytten från hemlandet 1989, och en yrkeskarriär i Sverige. Han delgav oss ett antal oerhört vackra bilder från ”Solens landskap” i norra delen av landet, Maramures, tillika Draculas hemvist och berättade om landskapet som beläget mellan två höga berg varit lätt att försvara och därmed aldrig varit ockuperat av främmande makt.
Dinu Duncas ärende, förutom att berätta om det vackra landskapet och dess unika, rika flora, de åtta gamla stavkyrkorna på Unescos världsarvslista, var mötet med prästen som i sitt hem tar hand om föräldralösa barn i Desesti.
Föredrag av Michael Sahlin.
Dagens föredragshållare är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, verksam vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och tidigare ambassadör i bland annat Turkiet. Han har även arbetat i Sudan, Nigeria med flera länder i Afrika som idag befinner sig i djupa kriser.
Sahlin inleder med frågan om det inte finns något roligare att tala om en måndag morgon. I samma andetag vänder han och frågar om det finns något viktigare att tala om? Det går inte att komma ifrån de många hot som riktas mot oss och vi behöver någon som bidrar med analys och reflektioner, även om de är nattsvarta, som föreläsaren själv uttrycker sig.
Den 20 juli promoverades Thiygaraja Waradas till filosofie doktor vid universitet i Bath Storbritannien.
Wara som är hans tilltalsnamn kom 2012 till Uppsala som medlem i den första kullen Rotary Peace Fellows se länk Första kullen.
En augustidag 2012 stod Ing-Marie och jag utanför ankomstutgången i Arlanda och såg en ung man med en enorm kappsäck komma ut ur utgången. Han tittade sig omkring och vi växlade ögonkontakt.
En gnista tändes direkt. Vi har fyra döttrar och Wara jämngammal med vår yngsta dotter blev vår extra son och vi hans extra föräldrar. Sedan dess har vi haft kontakt med Wara och även besökt honom och träffat hans familj i Sri Lanka. Wara har växelvis varit verksam vid universitetet i Colombo men under de senaste åren mest vid universitet i Bath.
 
Rotarys pris Eldsjälen 2023 går till Maria Talajić Fredlund som grundat volontärföreningen Refugee Support Uppsala.
 
I dag fick Maria Talajic Fredlund, motta priset Eldsjälen 2023 av Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar. Juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, har följande motivering för att Maria Talajić Fredlund är en värdig mottagare av Eldsjälen 2023:
Annette Öqvist, projektledare på Trafik och samhälle Region Uppsala, höll ett intressant föredrag om hur man byggt ett linjenät för bussar och sedan reviderar linjenätet. I detta fall gäller det Enköping. Det ursprungliga nätet bestod av flera linjer (ringleder).  
Den 13 juni 2022 lanserades det nya nätet som nu består av 3 "raka" linjer. Linjerna har ett 50 tal hållplatser varav ca 40 är ombyggda.
 
Fredagen den 13 april var vi ett gäng från klubben som samlades i Stadshuset för att få en förevisning av offentlig konst i och runtom stadshuset. Konstvandringen leddes av Anna Ehn, chef för offentlig konst i Uppsala kommun.
Anna startade med att berätta om stadshusets tillbyggnad och hur intentionerna varit att bevara mycket av den ursprungliga arkitekturen och strukturen. Redan när Stadshuset började byggas i början av 60-talet var intentionen att huset skulle vara en kvadratisk byggnad i sex våningar med en innergård. Det vinnande förslaget bantades dock till hälften av ursprunget, dels av ekonomiska skäl, och på grund av oenighet i kommunfullmäktige.  Huset byggdes under åren 1961-64, i sin första utformning. 
För drygt ett år sedan sade dåvarande regering ja till en gruva I Kallak som ligger några mil nordväst om Jokkmokk. Regeringen ställde dock 12 unika villkor för att skydda samernas rättigheter och att gruvan skulle ta så liten markyta som möjligt i anspråk. Den planerade gruvan är ett dagbrott där malmen är järnmalm av hög kvalitet. Malmådrornas utbredning medger inte helt underjordisk brytning.
Annika Hermansson, gymnasieansvarig inom region Uppsala av organisationen Ung Företagsamhet, UF, berättade inspirerande om hur de sedan 1980 i Sverige stimulerat ungdomar till entreprenörskap genom att under sin studietid starta egna skolbaserade företag. Som mycket annat kommer idén från USA och har funnits i 100 år. UF är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Den är politiskt obunden och ideell.
 
Idén är att eleverna under ett studieår på gymnasiet startar ett företag genom att först bestämma vad och hur företaget ska producera en vara eller en tjänst. När det är gjort registrerar de sitt företag, utarbetar en affärsplan och beslutar hur de ska sälja sin produkt. Den ska säljas på riktigt åtminstone vid två tillfällen under läsåret. De ska skriva kontrakt, samarbeta med rådgivare, vuxna utanför skolan och avsluta med en årsredovisning. Det låter enkelt men är i själva verket ett omfattande arbete som efterliknar hur företagsprocessen ser ut i verkliga livet. Målet är att förbereda eleverna för företagande.
Rotary Linnés egen mångsysslande Hans Odöö berättade om sina händelserika äventyr under sin senaste långresa till norra Thailand med ett besök i Burma/Myanmar vid dagens rotarysammanträde den 20 mars 2023. Vi fick följa med på hans resa till Bangkok och upp i djungeln i norra Thailand och vidare in i Burma och tempelområdet Ankor Var. Hans bodde bland annat på en flotte, åt anjovispizza och klippte sig i Bangkok. Vid floden Kwai besöktes  den berömda tågbron som uppfördes av japanerna under andra världskriget med förslavade västerländska krigsfångar. Han träffade många av sina vänner i Thailand och de utforskade tillsammans landsbygdens omgivningar i jakt på försvunna guldgömmor och lämningar från kriget. Hans visade intressanta bilder från sin resa och avslutade med att stolt förevisa en beslagtagen spik. 
 
Hans kommer senare att sammanställa en dokumentation och sina anteckningar från resan som underlag till ett föredrag över vad som tilldrog sig. 
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus, presenterade sin doktorsavhandling från 2022, med samma namn som rubriken för dagens föreläsning. Ämnet har väckt stort intresse eftersom många varit kritiska till att Lutherhjälpen med folkrörelsestruktur inlemmades i Svenska kyrkans organisation och därmed upplevdes förlora närhet och engagemang hos kyrkans fotfolk. Eftersom Anders både varit aktiv i Lutherhjälpen och kyrkoledare på olika nivåer har han i sin avhandling haft att förhålla sig till partiskhet och redogöra för den.
Dagens föredragshållare, Gabriella Amini, kommer från Kongo, men tvingades år 2017 på grund av krig fly till Nakivale refugee settlement i södra Uganda. För ett år sedan kom hon som kvotflykting till Sverige tillsammans med sin son och en syster. Vilket innebär att de får permanent uppehållstillstånd och en framtid i Sverige.
Vår föredragshållare Statsheraldiker Davor Zovko Riksarkivet talade vältaligt och bildrikt om heraldik som enligt Wikipedia betyder ”Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används”.etc. Observera att ordet vapen inte betyder skjutvapen utan symboler eller märken där ett vapen kan ingå.
Davor visade många bilder där flertalet var skyddade av upphovsmannarätten och där med inte möjliga att visa på vår hemsida.
Dagens talare Erik Huss inledde sitt föredrag med att visa det allra första fotot taget från rymden på vår planet 1968. Atmosfären är det tunna lilla skalet som håller oss vid liv och alltsedan bilden togs har koldioxidhalten i atmosfären ökat dramatiskt och planeten mår allt sämre på grund av människans aktiviteter. Det känner vi alla till, men Erik pekar också ut att vi aldrig tidigare haft sådan makt att ställa om våra liv till att leva i harmoni med naturen och klimatet.
Karin Norlén "Att lyckas som kvinna, läkare och ledare på ett patriarkaliskt, hierarkiskt och akademiskt sjukhus" var den spännande rubriken på ett föredrag om Läkare och ledarskap.  Genusperspektivet var den röda tråden när Karin delgav oss sina erfarenheter och lärdomar från ett yrkesliv som varade i mer än 50 år. Ett yrkesliv som alltså fortsatte ett antal år efter pensioneringen!
Fredrik Mokvist, doktor i biokemi, arbetar sedan sex år inom Parkinson-fältet i företaget Global Kinetics med att utveckla metoder för att underlätta medicinering i rätt mängd och vid rätt tidpunkt för patienter med Parkinsons sjukdom.
Parkinson är en neurologisk sjukdom som är kronisk och progressiv. Patienten får dopaminbrist på grund av nedbrytning av hjärnceller. Sjukdomen är delvis ärftlig och svår att diagnosticera eftersom den inte ger några biomarkörer, inga spår i t ex blodet.
Med stor entusiasm och smittande beskrivningar berättade Jens Lindquist om sitt arbete som projektledare för O-ringen i Uppsala 2022. Efter 2 uppskjutna år var det äntligen dags för vårt område att anordna O-ringen för 3:e gången. Tröjan som Jens bär fick stå över år 2020 och 2021. Jens som nu bor i Knivsta började med orientering i 11 års åldern och har varit med på 25 O-ringen tävlingar. Arbetslivet går i idrottens tecken med utvecklingsarbete både för organisationer och föreningar.
Huseyin Tas tilldelas årets guldhjärta
Bilden visar Huseyin med det 3 kilo tunga glashjärtat i handen flankerad av prisutdelaren Sten Hellström.
Huseyin som tillsammans med sin bror driver Ken's pizza får priset för sitt integrationsarbete.
Ett 60 tal deltagare, gäster och medlemmar i vår klubb, åt en god frukost med klanglig underhållning.
Tack Kajas Wejryd som också traditionsenligt ordnar frukosten.
 
 
Den 28 november gästades klubben av ämbetsrådet Hans Öqvist som gav oss alla en första insikt i hur en av landets största myndigheter, Trafikverket, styrs av regeringen, med hjälp av Regeringskansliet.
Bilden visar hur myndighetsstyrningen går till i praktiken.
Agnes Sikström bjöd på en engagerande resa till Ghanas tropiska klimat och en liten by på landet under vår måndagsfrukost när snön vräkte ner över gator och hus utanför knuten till Hotell Duvan. Vi glömde snabbt vädret, halkan och alla transportbekymmer och fick lyssna till Agnes berättelse om volontärarbete på ett barnhem i byn Senya.
Agnes möttes av ett oerhört varmt välkomnande när hon anlände till flygplatsen. Varmare än klimatet! Hon lärde snart att de viktiga ledorden var ”hospitality” and ”sharing”. Att dela med sig själv och sitt liv är själva innebörden av att bry sig om varandra.
Annika Svensson är områdespolis och arbetar i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta (dvs. Uppsala kommun och Knivsta kommun). Arbetet tillsammans med frivilligorganisationer och socialtjänst är ett fortlöpande arbete, inte ett projekt. Vi kallar oss Uppsala EU-samverkan eftersom arbetet till stor del riktar sig till medborgare som kommer från andra EU-länder och använder sig av den fria rörligheten inom EU och därför kommer till Sverige.
Fredrik Blom är en deltidsstuntman
Vi har säkert alla hört talas om deltidsbrandmän men att det även finns deltidsstuntmän var en nyhet.
På en fråga svarade Fredrik att det finns en handfull män i denna yrkeskategori och att det även finns någon enstaka stuntkvinna i Sverige.
Fredrik Blom är till vardags systemutvecklare 52 år gammal och har två barn.
Intressant nog var det ingen som frågade hur barnen uppskattade sin pappas bi syssla.
Som stuntman får man tåla lite stryk.
Blåmärken hör till yrket. Ett brutet revben är också en yrkesskada.
Se bifogade länk "Fredrik in action YouTube "
Det värsta Fredrik varit med om är ett svärd som icke planerat skapade ett ärr i ansiktet.
Vanessa Lanteigne, Rotary Peace Fellow 2022 - 2024, gästade oss på vårt frukostmöte måndag 17 oktober för att presentera sig och berätta om sina förväntningar och förhoppningar för de två år som hon kommer att studera vid Uppsala universitet.
Vanessa kommer från Penter Harbour, en liten stad med ett och ett halvt tusen invånare, två timmars bilresa norrut från Vancouver i västligaste Kanada. Hon växte upp på en kombinerad bond- och hästgård och har ridit sedan hon var bara var några år gammal.  Familjen ägde 14 – 18 hästar och alla i hennes storfamilj, som inkluderade tre generationer, deltog i utfordring och skötsel av hästarna. Vi fick en målande beskrivning av hur hon i sjuårsåldern lassade in hö i spiltorna, men eftersom hon inte nådde så högt, så rasade en inte oansenlig mängd hö tillbaka över den morgontrötta Vanessa! Vid sidan av jordbruket var hästarna en viktig inkomstkälla och erbjöd västernridning för hugade turister i de fantastiska omgivningarna i British Columbia.
 
En grupp vandrande Rotarianer från klubben samt 2 gäster samlades utanför domkyrkan för att genomföra en exkursion i Uppsalas kärna under ledning av Annette vår tidigare president och utbildad guide.
Medeltiden i norden omfattar tiden från ca 1050 till 1520 då reformationen påbörjades. Att på en timme vandra igenom Uppsalas medeltid och alla händelser är naturligtvis omöjligt.
 
Artiklar
Dagens föredragshållare, landskapsarkitekt Dinu Dunca, Uppsala Rotaryklubb, inledde med att berätta om sin bakgrund som konststuderande i Bukarest i Rumänien, flytten från hemlandet 1989, och en yrkeskarriär i Sverige. Han delgav oss ett antal oerhört vackra bilder från ”Solens landskap” i norra delen av landet, Maramures, tillika Draculas hemvist och berättade om landskapet som beläget mellan två höga berg varit lätt att försvara och därmed aldrig varit ockuperat av främmande makt.
Dinu Duncas ärende, förutom att berätta om det vackra landskapet och dess unika, rika flora, de åtta gamla stavkyrkorna på Unescos världsarvslista, var mötet med prästen som i sitt hem tar hand om föräldralösa barn i Desesti.
Föredrag av Michael Sahlin.
Dagens föredragshållare är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, verksam vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och tidigare ambassadör i bland annat Turkiet. Han har även arbetat i Sudan, Nigeria med flera länder i Afrika som idag befinner sig i djupa kriser.
Sahlin inleder med frågan om det inte finns något roligare att tala om en måndag morgon. I samma andetag vänder han och frågar om det finns något viktigare att tala om? Det går inte att komma ifrån de många hot som riktas mot oss och vi behöver någon som bidrar med analys och reflektioner, även om de är nattsvarta, som föreläsaren själv uttrycker sig.
Den 20 juli promoverades Thiygaraja Waradas till filosofie doktor vid universitet i Bath Storbritannien.
Wara som är hans tilltalsnamn kom 2012 till Uppsala som medlem i den första kullen Rotary Peace Fellows se länk Första kullen.
En augustidag 2012 stod Ing-Marie och jag utanför ankomstutgången i Arlanda och såg en ung man med en enorm kappsäck komma ut ur utgången. Han tittade sig omkring och vi växlade ögonkontakt.
En gnista tändes direkt. Vi har fyra döttrar och Wara jämngammal med vår yngsta dotter blev vår extra son och vi hans extra föräldrar. Sedan dess har vi haft kontakt med Wara och även besökt honom och träffat hans familj i Sri Lanka. Wara har växelvis varit verksam vid universitetet i Colombo men under de senaste åren mest vid universitet i Bath.
 
Rotarys pris Eldsjälen 2023 går till Maria Talajić Fredlund som grundat volontärföreningen Refugee Support Uppsala.
 
I dag fick Maria Talajic Fredlund, motta priset Eldsjälen 2023 av Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar. Juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, har följande motivering för att Maria Talajić Fredlund är en värdig mottagare av Eldsjälen 2023:
Annette Öqvist, projektledare på Trafik och samhälle Region Uppsala, höll ett intressant föredrag om hur man byggt ett linjenät för bussar och sedan reviderar linjenätet. I detta fall gäller det Enköping. Det ursprungliga nätet bestod av flera linjer (ringleder).  
Den 13 juni 2022 lanserades det nya nätet som nu består av 3 "raka" linjer. Linjerna har ett 50 tal hållplatser varav ca 40 är ombyggda.
 
Fredagen den 13 april var vi ett gäng från klubben som samlades i Stadshuset för att få en förevisning av offentlig konst i och runtom stadshuset. Konstvandringen leddes av Anna Ehn, chef för offentlig konst i Uppsala kommun.
Anna startade med att berätta om stadshusets tillbyggnad och hur intentionerna varit att bevara mycket av den ursprungliga arkitekturen och strukturen. Redan när Stadshuset började byggas i början av 60-talet var intentionen att huset skulle vara en kvadratisk byggnad i sex våningar med en innergård. Det vinnande förslaget bantades dock till hälften av ursprunget, dels av ekonomiska skäl, och på grund av oenighet i kommunfullmäktige.  Huset byggdes under åren 1961-64, i sin första utformning. 
För drygt ett år sedan sade dåvarande regering ja till en gruva I Kallak som ligger några mil nordväst om Jokkmokk. Regeringen ställde dock 12 unika villkor för att skydda samernas rättigheter och att gruvan skulle ta så liten markyta som möjligt i anspråk. Den planerade gruvan är ett dagbrott där malmen är järnmalm av hög kvalitet. Malmådrornas utbredning medger inte helt underjordisk brytning.
Annika Hermansson, gymnasieansvarig inom region Uppsala av organisationen Ung Företagsamhet, UF, berättade inspirerande om hur de sedan 1980 i Sverige stimulerat ungdomar till entreprenörskap genom att under sin studietid starta egna skolbaserade företag. Som mycket annat kommer idén från USA och har funnits i 100 år. UF är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Den är politiskt obunden och ideell.
 
Idén är att eleverna under ett studieår på gymnasiet startar ett företag genom att först bestämma vad och hur företaget ska producera en vara eller en tjänst. När det är gjort registrerar de sitt företag, utarbetar en affärsplan och beslutar hur de ska sälja sin produkt. Den ska säljas på riktigt åtminstone vid två tillfällen under läsåret. De ska skriva kontrakt, samarbeta med rådgivare, vuxna utanför skolan och avsluta med en årsredovisning. Det låter enkelt men är i själva verket ett omfattande arbete som efterliknar hur företagsprocessen ser ut i verkliga livet. Målet är att förbereda eleverna för företagande.
Rotary Linnés egen mångsysslande Hans Odöö berättade om sina händelserika äventyr under sin senaste långresa till norra Thailand med ett besök i Burma/Myanmar vid dagens rotarysammanträde den 20 mars 2023. Vi fick följa med på hans resa till Bangkok och upp i djungeln i norra Thailand och vidare in i Burma och tempelområdet Ankor Var. Hans bodde bland annat på en flotte, åt anjovispizza och klippte sig i Bangkok. Vid floden Kwai besöktes  den berömda tågbron som uppfördes av japanerna under andra världskriget med förslavade västerländska krigsfångar. Han träffade många av sina vänner i Thailand och de utforskade tillsammans landsbygdens omgivningar i jakt på försvunna guldgömmor och lämningar från kriget. Hans visade intressanta bilder från sin resa och avslutade med att stolt förevisa en beslagtagen spik. 
 
Hans kommer senare att sammanställa en dokumentation och sina anteckningar från resan som underlag till ett föredrag över vad som tilldrog sig. 
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus, presenterade sin doktorsavhandling från 2022, med samma namn som rubriken för dagens föreläsning. Ämnet har väckt stort intresse eftersom många varit kritiska till att Lutherhjälpen med folkrörelsestruktur inlemmades i Svenska kyrkans organisation och därmed upplevdes förlora närhet och engagemang hos kyrkans fotfolk. Eftersom Anders både varit aktiv i Lutherhjälpen och kyrkoledare på olika nivåer har han i sin avhandling haft att förhålla sig till partiskhet och redogöra för den.
Dagens föredragshållare, Gabriella Amini, kommer från Kongo, men tvingades år 2017 på grund av krig fly till Nakivale refugee settlement i södra Uganda. För ett år sedan kom hon som kvotflykting till Sverige tillsammans med sin son och en syster. Vilket innebär att de får permanent uppehållstillstånd och en framtid i Sverige.
Vår föredragshållare Statsheraldiker Davor Zovko Riksarkivet talade vältaligt och bildrikt om heraldik som enligt Wikipedia betyder ”Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används”.etc. Observera att ordet vapen inte betyder skjutvapen utan symboler eller märken där ett vapen kan ingå.
Davor visade många bilder där flertalet var skyddade av upphovsmannarätten och där med inte möjliga att visa på vår hemsida.
Dagens talare Erik Huss inledde sitt föredrag med att visa det allra första fotot taget från rymden på vår planet 1968. Atmosfären är det tunna lilla skalet som håller oss vid liv och alltsedan bilden togs har koldioxidhalten i atmosfären ökat dramatiskt och planeten mår allt sämre på grund av människans aktiviteter. Det känner vi alla till, men Erik pekar också ut att vi aldrig tidigare haft sådan makt att ställa om våra liv till att leva i harmoni med naturen och klimatet.
Karin Norlén "Att lyckas som kvinna, läkare och ledare på ett patriarkaliskt, hierarkiskt och akademiskt sjukhus" var den spännande rubriken på ett föredrag om Läkare och ledarskap.  Genusperspektivet var den röda tråden när Karin delgav oss sina erfarenheter och lärdomar från ett yrkesliv som varade i mer än 50 år. Ett yrkesliv som alltså fortsatte ett antal år efter pensioneringen!
Fredrik Mokvist, doktor i biokemi, arbetar sedan sex år inom Parkinson-fältet i företaget Global Kinetics med att utveckla metoder för att underlätta medicinering i rätt mängd och vid rätt tidpunkt för patienter med Parkinsons sjukdom.
Parkinson är en neurologisk sjukdom som är kronisk och progressiv. Patienten får dopaminbrist på grund av nedbrytning av hjärnceller. Sjukdomen är delvis ärftlig och svår att diagnosticera eftersom den inte ger några biomarkörer, inga spår i t ex blodet.
Med stor entusiasm och smittande beskrivningar berättade Jens Lindquist om sitt arbete som projektledare för O-ringen i Uppsala 2022. Efter 2 uppskjutna år var det äntligen dags för vårt område att anordna O-ringen för 3:e gången. Tröjan som Jens bär fick stå över år 2020 och 2021. Jens som nu bor i Knivsta började med orientering i 11 års åldern och har varit med på 25 O-ringen tävlingar. Arbetslivet går i idrottens tecken med utvecklingsarbete både för organisationer och föreningar.
Huseyin Tas tilldelas årets guldhjärta
Bilden visar Huseyin med det 3 kilo tunga glashjärtat i handen flankerad av prisutdelaren Sten Hellström.
Huseyin som tillsammans med sin bror driver Ken's pizza får priset för sitt integrationsarbete.
Ett 60 tal deltagare, gäster och medlemmar i vår klubb, åt en god frukost med klanglig underhållning.
Tack Kajas Wejryd som också traditionsenligt ordnar frukosten.
 
 
Den 28 november gästades klubben av ämbetsrådet Hans Öqvist som gav oss alla en första insikt i hur en av landets största myndigheter, Trafikverket, styrs av regeringen, med hjälp av Regeringskansliet.
Bilden visar hur myndighetsstyrningen går till i praktiken.
Agnes Sikström bjöd på en engagerande resa till Ghanas tropiska klimat och en liten by på landet under vår måndagsfrukost när snön vräkte ner över gator och hus utanför knuten till Hotell Duvan. Vi glömde snabbt vädret, halkan och alla transportbekymmer och fick lyssna till Agnes berättelse om volontärarbete på ett barnhem i byn Senya.
Agnes möttes av ett oerhört varmt välkomnande när hon anlände till flygplatsen. Varmare än klimatet! Hon lärde snart att de viktiga ledorden var ”hospitality” and ”sharing”. Att dela med sig själv och sitt liv är själva innebörden av att bry sig om varandra.
Annika Svensson är områdespolis och arbetar i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta (dvs. Uppsala kommun och Knivsta kommun). Arbetet tillsammans med frivilligorganisationer och socialtjänst är ett fortlöpande arbete, inte ett projekt. Vi kallar oss Uppsala EU-samverkan eftersom arbetet till stor del riktar sig till medborgare som kommer från andra EU-länder och använder sig av den fria rörligheten inom EU och därför kommer till Sverige.
Fredrik Blom är en deltidsstuntman
Vi har säkert alla hört talas om deltidsbrandmän men att det även finns deltidsstuntmän var en nyhet.
På en fråga svarade Fredrik att det finns en handfull män i denna yrkeskategori och att det även finns någon enstaka stuntkvinna i Sverige.
Fredrik Blom är till vardags systemutvecklare 52 år gammal och har två barn.
Intressant nog var det ingen som frågade hur barnen uppskattade sin pappas bi syssla.
Som stuntman får man tåla lite stryk.
Blåmärken hör till yrket. Ett brutet revben är också en yrkesskada.
Se bifogade länk "Fredrik in action YouTube "
Det värsta Fredrik varit med om är ett svärd som icke planerat skapade ett ärr i ansiktet.
Vanessa Lanteigne, Rotary Peace Fellow 2022 - 2024, gästade oss på vårt frukostmöte måndag 17 oktober för att presentera sig och berätta om sina förväntningar och förhoppningar för de två år som hon kommer att studera vid Uppsala universitet.
Vanessa kommer från Penter Harbour, en liten stad med ett och ett halvt tusen invånare, två timmars bilresa norrut från Vancouver i västligaste Kanada. Hon växte upp på en kombinerad bond- och hästgård och har ridit sedan hon var bara var några år gammal.  Familjen ägde 14 – 18 hästar och alla i hennes storfamilj, som inkluderade tre generationer, deltog i utfordring och skötsel av hästarna. Vi fick en målande beskrivning av hur hon i sjuårsåldern lassade in hö i spiltorna, men eftersom hon inte nådde så högt, så rasade en inte oansenlig mängd hö tillbaka över den morgontrötta Vanessa! Vid sidan av jordbruket var hästarna en viktig inkomstkälla och erbjöd västernridning för hugade turister i de fantastiska omgivningarna i British Columbia.
 
En grupp vandrande Rotarianer från klubben samt 2 gäster samlades utanför domkyrkan för att genomföra en exkursion i Uppsalas kärna under ledning av Annette vår tidigare president och utbildad guide.
Medeltiden i norden omfattar tiden från ca 1050 till 1520 då reformationen påbörjades. Att på en timme vandra igenom Uppsalas medeltid och alla händelser är naturligtvis omöjligt.
 
Klubbinformation
Uppsala Linné

Service Above Self

Vi möts fysiskt
måndagar kl 07:30
Hotell Duvan
Dragarbrunnsgatan 69
Uppsala, Sweden 75320
Sweden
Internationella Rotarynyheter
Rotary to amplify climate action at COP28 in Dubai

Rotary to amplify climate action at COP28 in DubaiRotary will help facilitate collaboration on community-led climate action, and discuss the intersection of climate change and

Leading with heart: Vietnam gets a new Rotaract club

There’s a lot of female energy in the Rotaract Club of One Million Lives Saigon: The charter president, president, and vice president are all women.

Rotary Foundation Trustees establish targeted funds to aid Morocco

Rotary Foundation Trustees establish targeted funds to aid Morocco

Rotary members provide modular housing to Ukraine

Affordable and easy to install, the prefabricated houses offer shelter – and a sense of hope

Rotary projects around the globe September 2023

Learn how Rotary clubs are taking action in Belize, the United States, Canada, India, and the United Kingdom.

Kommande program
Facebook